Bookinn - bookinn.co.il - ‫תקצירי ספרים מומלצים באינטרנט‬

Latest News:

‫לויאנדרס סלומה‬ 18 Aug 2013 | 10:18 pm

סיפור אוטוביוגרפי, על אישה מהפנטת בעלת עוצמה ,חכמה , פמיניסטית המצליחה לכבוש את הגברים המרתקים של אותה תקופה.,שהיא השנים הראשונות של המאה התשע עשרה. התאהבו עד כלות:ניטשה, רילקה,בעלה שהיה נצר לבית מלו...

‫בתו‬ 18 Aug 2013 | 10:17 pm

אחיאסף ריגר, קצין בדימוס, מגלה יום אחד, כי בתו חמוטל, נעדרת. גרושתו, נינה, חיה באר"הב. וכך, במסע ארוך אל עשרים  השנים שחלפו, נחשפת מערכת יחסים מורכבת ומסובכת בין המקורבים והפיקודים,שחייבת היתה להתברר...

‫ימי הגימנסיה 1959-1905‬ 25 Jul 2013 | 11:38 pm

ספר ערוך –וכתוב בצורה מרתקת,במיוחד לאלה שצמחו בתל אביב. ההיסטוריה פה מצולמת ומשוכתבת, אסופה גדולה של תמונות ותעודות. כל המורים והמנהלים ,מונצחים הן בעשייה והן בתמונות משנת 1905-1959 בשנה שנהרסה הגמ...

‫משהו אחר‬ 25 Jul 2013 | 11:36 pm

בעלילה של הסיפור מסופר על יצור שונה מהאחרים שהחברה לא מקבלת אותו כמו את האחרים , היצור היה עצוב מזה שלפתע הכיר חבר חדש , שהיה שונה כמותו שהוא אפילו בתחילה לא קיבל אותו עם הזמן הוא למד שלמרות שהוא שו...

‫הגיבורים שלי 2007‬ 18 Jul 2013 | 11:21 pm

ספר מרגש, פרשנות מיוחדת במינה לסיפורי המקרא. לפני היות לפיד שר האוצר, חטא לא פעם בכתיבה פרוזאית מעולה. לשון הקודש היא השפה שלנו – כלי הביטוי האולטימטיבי, ממנה שאבנו את שורש השפה העברית, והבנת הטקסט של...

‫נחום עבו‬ 16 Jun 2013 | 05:08 pm

אסיר ציון בכלא עכו. הסופר הינו נצר לשומרים בסג'רה, ועד הגיעו לענידת עיטור של אסיר שלטון המנדט, עבר דרך ארוכה. לצערנו, אשתו שלוותה אותו עשרות שנים, והקימה איתו משפחה לתפארת, נפטרה השבוע בחודש יוני  2...

‫לא מפה ולא משם‬ 15 Jun 2013 | 05:08 pm

סיפורו של גבר מיוחד שנולד בארגנטינה, ועשה עליה לישראל ב 1973. התגייס לצבא ולאחר מכן חי בפאריס, וכך נסובו חייו סביב שלוש המדינות הללו. בכישוריו, הצליח מאד בפאריס שם פגש את ידידיו שהכניסו אותו לעולם ה...

‫הכלה ממומביי‬ 11 Jun 2013 | 11:01 am

בכפר בנורווגיה, מתגורר אדם בגיל העמידה, המחפש אישה להינשא לה ובחלומו – אישה הודית יפה. בהחלטה ספונטנית, הוא טס להודו ויוצר קשרים עם אישה יפה בשם – פ ו נ ה. היא הרפתקנית ומוכנה להינשא לו ולבוא לחיות ...

‫אורגת השטיחים מאיספאהן‬ 21 May 2013 | 11:22 am

צעיר ישראלי, שסובל מהלם קרב, מונע מהוריו, שינה, ומדאיגם ללא הרף, מגלה כי שטיח מיוחד שבחדרו בעל ערך שלא יסולא מפז. בעקבות הגילוי החליט לקום ולחפש את אורגת השטיח האמנותי גם אם יצטרך להגיע לקצה העולם.....

‫בן גוריון‬ 25 Apr 2013 | 02:08 pm

ה"איש מאחורי האגדה"  המתנה הגדולה של ההיסטוריה , לעם היהודי, כך כונה דויד בן גוריון ע"י אחד המנהיגים של היהודים שחיו בארץ. גם אם יש בזה מן ההגזמה,{מסוימת}, בהגדרה זו אין ספק שבן – גוריון, היה המנהיג...

Related Keywords:

תקצירי ספרים, רוחה נובק, ולאדק - זה רק שם זמני., איתמר ספרים, שי וויסברג רוחה נובק, שי וייסברג רוחה נובק, שי וייסברג נובק, רוחה נובק עיתונאית, אהבת איתמר, צומת ספרים מומלצי הרשת

Recently parsed news:

Recent searches: