Boursenews - boursenews.ir - Bourse News

Latest News:

بهانه ای برای نزول 27 Aug 2013 | 05:08 pm

بر خلاف نظر بسیاری از فعالان بازار به نظر می رسد دلیل اصلی شکل گیری روند منفی روز جاری اخبار منتشر شده پیرامون آمادگی آمریکا برای حمله نظامی به سوریه نبود، بلکه این خبر با توجه به آمادگی شاخص برای ریز...

Recently parsed news:

Recent searches: