Buitenhuispensioen - buitenhuispensioen.nl - Buitenhuis Pensioen Consultancy

Latest News:

UMC’s naar PFZW 27 Aug 2013 | 03:38 am

Medewerkers die vanaf 1 januari 2014 in dienst komen bij een UMC, gaan direct bij PFZW pensioen opbouwen. Medewerkers die daarvoor al in dienst zijn bij een UMC, gaan per 1 januari 2015 over naar PFZW...

Probleem van vergrijzing lijkt mee te vallen 27 Aug 2013 | 03:37 am

In de Volkskrant schetst Joop de Beer een positiever beeld van de vergrijzing dan we tot nu toe gezien hebben. De vergrijzing als probleem voor de toekomst is volgens hem minder erg dan ons steeds wor...

Reactie op consultatie Europese toezichthouders 27 Aug 2013 | 03:35 am

De Pensioenfederatie heeft de Europese Commissie haar reactie gestuurd op de consultatie over de herziening van het Europese systeem van toezichthouders. Het gaat voor de Nederlands pensioensector voo...

DNB magazine 2013 - nummer 2 26 Aug 2013 | 03:21 am

In dit nummer: Op naar één Europese arbeidsmarkt, Meer eurolanden, minder vaak stemmen. Op pagina 13 wordt onder meer ingegaan op grensoverschrijdende arbeid en belemmeringen, onder meer door pensioen...

EIOPA-rapport over marktontwikkelingen grensoverschrijdende IORPs 26 Aug 2013 | 03:20 am

EIOPA geeft in dit jaarlijkse rapport een overzicht van de ontwikkelingen van grensoverschrijdende pensioeninstellingen, die binnen het kader van de IORP-richtlijn vallen. (Pensioen Federatie) Lees ve...

Heb ik een AOW-gat en wat kan ik dan doen? 26 Aug 2013 | 03:19 am

Door de verhoging van de AOW-leeftijd krijgen tienduizenden Nederlanders een AOW-gat. Tussen hun vervroegd pensioen en het ontvangen van hun AOW, hebben ze geen inkomsten. Geldt dit ook voor u en hoe ...

Springen pensioenfondsen bij in crisistijd? 23 Aug 2013 | 03:18 am

De pensioenfondsen willen investeren in de economie. Het gaat om investeringen in infrastructuur, woningen en pensioenen. (Centraal Beheer) Lees verder : http://msp01.centraalbeheermail.nl/optiext/opt...

Doorsneepremie nog van deze tijd? 23 Aug 2013 | 03:17 am

De tijd van een levenlang werken bij dezelfde werkgever lijkt voorbij. Mensen gaan flexibele arbeidscontracten aan, wisselen van werkgever, stoppen tijdelijk met werken of worden zzp’er. Bij de doorsn...

TNS NIPO: Dekkingsgraad nauwelijks invloed op tevredenheid 23 Aug 2013 | 03:14 am

De algemene tevredenheid over het eigen pensioenfonds wordt vooral bepaald door de tevredenheid over de pensioenregeling en de dienstverlening. (Pensioen Federatie) Lees verder: http://www.pensioenfed...

Vermogensbeheerders van pensioenen blijven buiten schot 22 Aug 2013 | 03:11 am

Columnist David Hollanders haalt uit naar vermogensbeheerders, de partijen die pensioenfondsbesturen - op soms dramatische wijze - influisteren. Vreemd genoeg blijven ze steeds buiten schot. De pensio...

Recently parsed news:

Recent searches: