Center - center.cz - business.center.cz

Latest News:

Zákon o vyvlastnění byl novelizován 22 Feb 2013 | 05:47 am

Zákon č. 184/2006 Sb., odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), byl novelizován zákonem č. 405/2012 Sb. s účinností od 1. února 2013.

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení novelizován 22 Feb 2013 | 04:54 am

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, byl novelizován až po č. 403/2012 Sb. Drobné změny v rozsahu celého zákona.

Stavební zákon novelizován 22 Feb 2013 | 04:19 am

Do zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnín řádu (stavebního zákona), jsme zapracovali poslední sadu novelizací až po č. 350/2012 Sb. Rozsáhlé změny v celém zákoně.

Občanský soudní řád novelizován 22 Feb 2013 | 04:01 am

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, byl novelizován zákony 334, 369, 396, 399, 401 a 404/2012 Sb.

Živnostenský zákon novelizován 22 Feb 2013 | 03:58 am

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), byl novelizován poslední sadou novelizací až po č. 211/2012 Sb. Mnoho drobných úprav v rozsahu celého zákona.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění novelizován 22 Feb 2013 | 03:39 am

Do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsme zapracovali poslední sadu novelizací až po č. 403/2012 Sb. vč. 458/2011 Sb., se změnami s účinností od 1. ledna 2015.

Daňový kalendář 2013 22 Feb 2013 | 02:25 am

Daňový kalendář pro rok 2013./business/finance/dane/danovy-kalendar-2013.aspx

Novelizace zákona o daních z příjmů 21 Feb 2013 | 07:28 am

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl novelizován zákony č. 192, 399, 401, 403, 428, 500 a 503/2012 Sb. na znění pro rok 2013.

Stravné pro rok 2013 21 Feb 2013 | 06:23 am

Nové sazby stravného při tuzemských pracovních cestách pro rok 2013. Drobné navýšení všech sazeb.

Průměrné ceny pohonných hmot "pro zaměstnance" 2013 21 Feb 2013 | 06:19 am

Průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad při pracovních cestách ("pro zaměstnance") pro rok 2013. Zřetelné navýšení cen oproti roku 2012.

Related Keywords:

business center, centrum, zákoník práce, občanský zákoník, obchodní zákoník, stavební zákon, správní řád, Business, trestní zákoník, finanční úřad pro prahu 6

Recently parsed news:

Recent searches: