Chabad8 - chabad8.org - ‫חב"ד - דור השמיני‬

Latest News:

‫השיעור השבועי של הרב גינזבורג שליט"א ברחובות (י"ד אלול תשע"ג)‬ 22 Aug 2013 | 12:39 pm

השבוע הי' שיעור של הרב שליט"א ברחובות – נו, כבר אי אפשר הי' שלא להגיע… משהו בסגנון ה"מלך בשדה" – כבר באים אליך הביתה – אז כבר לא משאירים לך יותר מדאי ברירה… השיעור דוקא הי' מעניין. התדפיס עוד לא נש...

‫פרשת נשוא – נשיאת הפכים‬ 18 May 2013 | 11:04 pm

‫משום מה התבוננתי השבת ב"ווארט" של הרב שליט"א ברעיון טלוויזיוני מלפני עשרים שנה שעלה לרשת (ע"י ניר שי') – ש"נשוא" הוא "חיבור הפכים". דבר ראשון, כמובן, חשבתי, איזה עוד פירושים יש במילה זו בתורה. הפירוש...

‫"נקי ממגזריות"‬ 16 May 2013 | 01:00 pm

‫ראיתי כתבה מעניינת ב"מוסף השבת" – הכותב – בן לחסיד חב"ד, למד במרכז הרב, התקרב לשג"ר ולאחרונה הוציא את החלק הראשון של שיעוריו בתורת רבי נחמן. מעניין אותי כמובן השילוב הזה. ברעיון שלו למוסף שבת יש כמה ...

‫האימא צריכה לחזור הביתה‬ 15 May 2013 | 11:11 pm

‫(תורגם מכאן: https://www.facebook.com/RoytmanInstitute. כובת השורות – פסיכולוג קליני רוסי מפורסם. מדהים עד כמה רעיונותיו תואמים כמה רעיונות של תורת החסידות. גם – לדעתי יש כאן משהו ששייך למתן תורה – ת...

‫מאמר שנכתב ע"י הראי"ה זצ"ל לאחר פרעות תרפ"ט‬ 1 May 2013 | 09:42 pm

‫ו. שובו לבצרון! מאמר שנכתב ע"י הראי"ה זצ"ל לאחר פרעות תרפ"ט. מתוך: מאמרי הראיה ב' עמ' 360-361 אחים יקרים! אותו הזיק הקדוש מיסוד הגאולה, מקדושת שמו של משיח, שנברא קודם שנברא העולם, שהיה טמון וגנוז באל...

‫נצח ישראל לא ישקר‬ 30 Apr 2013 | 08:49 pm

‫שמענו על הבוקר על "עוד" פיגוע, ועל התגובה ה"אלימה" של תושבי יצהר וכו' לא פעם ולא פעמיים יצא לנו כבר לשוחח על זה [המכתב המקורי הי' מיועד להרב שרלו שליט"א], בכל זאת יש כאן עוד איזה שהוא פן שעוד לא נגענ...

‫"קרבן" כציור מכונן בעבודת ה' ו"קרבניות"‬ 29 Apr 2013 | 09:59 am

‫כל זמן שה"ציור" העיקרי של עבודת ה' הוא "קרבנות" – כפי שכותב הרמב"ם ב"מורה"  ומובא במאמרך החשוב http://www.ypt.co.il/show.asp?id=21586 - לא משנה איזה קרבן – או קרבן כפשוטו, או קרבן "רוחני", כפי שהוסבר...

‫הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. אדר היקר‬ 28 Apr 2013 | 05:50 pm

‫הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. אדר היקר בעת התמוטטות הרוח, ישפל איש. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה, כלומר איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר "האדם". והעצים הללו עו...

‫האם הרבנים תמיד צודקים?‬ 19 Apr 2013 | 06:44 pm

‫עוד מ"אדרבה" https://www.facebook.com/ADERABA?fref=ts האם הרבנים תמיד צודקים? האם אדם מהשורה יכול לחלוק בדברי השקפה על מי שגדול ממנו? איך בוחרים רב? מה אתם אומרים????? מתוך גליון 45 אדרבה תשובה לשאלת...

‫מה עושה בעל תשובה שדמות הרב שלו התרסקה למול עיניו???‬ 19 Apr 2013 | 06:10 pm

‫ראיתי בדף פייסבוק של תנועת "אדרבה" – אף כי בפשוטת מדובר על מצב בקהילה מסויימת של ברסלב, המאמר הוא חשוב מאד מעל ומעבר לרקע הנסיבות להופעתו https://www.facebook.com/ADERABA?fref=ts   מה עושה בעל תשובה ...

Recently parsed news:

Recent searches: