Cru - admission.cru.in.th

General Information:

Latest News:

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 26 Jul 2012 | 07:24 pm

วิธีการสมัครเข้าศึกษา 1.  ผู้สนใจเข้าศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดย คลิ๊กที่นี่ 2.  download ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตโดย คลิ๊กที่นี่ 3.  ยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาท ที่หน่....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 22 May 2012 | 07:31 pm

วุฒิ สาขาวิชา วันสอบสัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์ ห้องสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทั่วไป 4 มิ.ย. 55 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษา...

ติดต่อเรา 9 Oct 2006 | 03:49 am

ติดต่อเราได้ที่ หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5377-6118 หรือ 0-5377-6000 ต่อ 1102 โทรสารระบบอัตโนมัติ 0-5377-6319 แผนที่หน่วยร...

ติดต่อเรา 8 Oct 2006 | 08:49 pm

ติดต่อเราได้ที่ หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5377-6118 หรือ 0-5377-6000 ต่อ 1102 โทรสารระบบอัตโนมัติ 0-5377-6319 แผนที่หน่วยรับน...

Recently parsed news:

Recent searches: