Dagenssamhalle - dagenssamhalle.se - Dagenssamhälle RSS Feed

Latest News:

Vårt problem är <br/>för lite valfrihet 27 Aug 2013 | 02:25 pm

Det är inte för många privata utförare i välfärden som är problemet i kommunerna utan snarare att det finns för lite valfrihet för medborgarna och att de hänvisas till politikers välvilja, replikerar ...

Dålig inomhusluft <br/>försämrar skolan 26 Aug 2013 | 07:42 pm

I dagarna har en dryg halv miljon svenska grundskole- och förskolebarn återvänt till sina klassrum med alltför dålig inomhusmiljö. Främst drabbas barn med allergi och överkänslighet och det leder till...

Miljonprogrammet behöver ett socialt perspektiv 26 Aug 2013 | 01:58 pm

Upprustningen av miljonprogramslägenheterna är en av de stora samhällsutmaningarna som Sverige står inför de kommande åren. En aspekt som alltför ofta glöms bort är den sociala boendemiljön i dessa om...

Välfärdens resurser ska stanna i välfärden 23 Aug 2013 | 04:15 pm

Vår vision är ett samhälle där de skatteintäkter som avsätts till välfärd stannar i välfärden. Ett dogmatiskt nej till all privat företagsamhet inom vård, skola och omsorg är dock inget vi förespråkar...

Släpp vargjakten fri i Sverige 23 Aug 2013 | 01:55 pm

Den svenska rovdjurspolitiken har havererat. Politiker och beslutsfattare gömmer sig bakom EU-direktiv och gamla politiska beslut i stället för att föra en politik som utgår från människors verklighet...

Framgångsrik integration kräver samarbete 22 Aug 2013 | 03:28 pm

Frågan om hur arbetsmarknaden ska kunna öppnas för utlandsfödda samt hur integration ska blir mer än en förhoppning kräver att näringsliv, kommuner och landsting samt politik och intresseorganisatione...

Lägg ner skolan 22 Aug 2013 | 09:30 am

Skolan måste bygga på elevernas lust att lära, på deras tillit till egna idéer, på deras förmåga att hitta egna lösningar för lärandet. Dagens skola försöker anpassa eleverna till skolan. Morgondagens...

Ålderdomlig läkarutbildning hotar utvecklingen av vården 21 Aug 2013 | 03:57 pm

Vi kan inte blunda för att mer än hälften av alla läkare som får legitimation har utbildats utanför Sverige. Den svenska sjukvården behöver därför en förnyad och moderniserad läkarutbildning, och rege...

Missbruka inte demonstrationsrätten 21 Aug 2013 | 12:48 pm

Vill Socialdemokraterna i Skåne ha ett debattklimat där personangrepp, hot och nidbilder applåderas? Det frågar vi oss efter att de stöttat en demonstration där ledande regionpolitiker hotats och utsa...

Värna glesbygdsbornas rätt till självbestämmande 20 Aug 2013 | 06:32 pm

Dagens massiva lagstiftningsarbete och utfärdande av förordningar drivs av en tro att tjänstemän vet bättre än glesbygdens ortsboende – och att ortsboende är ovetande om deras egen närmiljös bästa. Me...

Related Keywords:

offentliga jobb, dagens samhälle, jämför samhället i sverige, sfi peng, "chefen till doktorn", dagens samhälle tidning, kommun youtube, ond spiral, drabba alla

Recently parsed news:

Recent searches: