Devrimcihareket - devrimcihareket.net

General Information:

Latest News:

Emperyalizmin Direnen Halklar Karşısındaki Aczi Ve Kimyasal Silah İddaları 26 Aug 2013 | 07:46 pm

Yine kimyasal silah iddiaları. Yine bir ülkenin değerlerine kastetmek için emperyalizmin ve işbirlikçilerinin yalanları…

Nurali Kartal Anması 25 Aug 2013 | 05:38 pm

NURALİ KARTAL YOLDAŞLARI TARAFINDAN ANILDI Devrimci Yol militanı Nurali Kartal katledilişinin 33. Yılında mezarı başında anıldı. Söğütlüçeşme meydanında ‘Nurali Kartal Onurumuzdur’ yazılı pankartla b...

ADANA DEVRİMCİ HAREKET’TEN MUSTAFA ÖZENÇ ANMASI 21 Aug 2013 | 06:36 pm

20 Ağustos 1981’de Türkiye egemenleri tarafından idam edilerek katledilen Devrimci Yol savaşçısı Mustafa Özenç yoldaşları tarafından mezarı başında anıldı. Devrimci Hareket ve Devrimci Gençlik tara...

Mustafa Özenç Anılıyor! 19 Aug 2013 | 04:41 pm

MUSTAFA ÖZENÇ ONURUMUZDUR! UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ! Yoldaşımız Mustafa Özenç, 20 Ağustos 1981’de faşist 12 Eylül Cuntası tarafından katledildi. Özenç’i asarak onu yok edebileceğini...

Ali İsmail Korkmaz'a 14 Aug 2013 | 07:24 pm

Ali’ye Sesini hiç duymadım Ali Güleç sohbetinden tatmadım hiç. Anlat bana Ali, Bu acıyı anlat bana, Ki ben o acıyı, en son Mart'ın 3'ünde tatmıştım 2004'te. Kucağım hala kan sıcağı bir...

Ergenekon Davası Sonuçlandı Süreç Devam Ediyor... 8 Aug 2013 | 02:46 pm

“Birkaç kontrgerilla eskisini yargılamak tüm kurumlarıyla faşist bir organizasyon olan devleti demokratikleştirmez.” (Devrimci Hareket, Şubat 2009) Yeni sömürgeciliğin klasik sömürgecilikten en belir...

Direniş Komitelerinde Birleşelim! 28 Jul 2013 | 02:17 pm

“YÂRİN YANAĞINDAN GAYRI HER ŞEYDE HEP BERABER” DİYEBİLMEK İÇİN DİRENİŞ KOMİTELERİNDE BİRLEŞELİM Sanki Halil efe, Ege köylüsünün hakları için direniyor. Sanki Rosa, Direnen kadınların şahsında yaşa...

Sürecin Diyalektiği Ve Ezilenlerin Empati Sorunu 17 Jul 2013 | 05:09 pm

“Bir hafta on gün içinde ve son yirmi günlük Gezi olaylarıyla birlikte ele alındığında hükümetin pratiği bizde büyük bir kaygı yarattı. Hükümet sözcüleri ve başbakanın kullandığı dil, üslup, Gezi Olay...

Arap Baharı En Zorlu Sınavlarından Birini Mısır’da Veriyor 17 Jul 2013 | 04:57 pm

Mısır, Mübarek, Tahrir… Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte en çok öne çıkan kavramlardı. Öyle ki, Türkiye’de yaşanan Taksim eksenli direnişi, Türkiye’nin Tahriri (veya baharı) olarak değerlendire...

Taksim Eksenli Direnişin Ekonomi Politiği Broşürü Çıktı 7 Jul 2013 | 05:36 pm

Broşürü Pdf olarak kapağına tıklayarak okuyabilirsiniz...

Recently parsed news:

Recent searches: