Dolnyslask - zporr.dolnyslask.pl

General Information:

Latest News:

Forum Polsko-Czeskie 27 Aug 2013 | 03:18 pm

Podstawowym zadaniem Forum jest wspieranie działalności istniejących oraz powstania nowych, wspólnych inicjatyw wśród społeczeństw obywatelskich obydwu państw. Forum nawiązuje do współpracy niezależny...

Pamięć – Tożsamość – Region Dolnośląski 27 Aug 2013 | 02:31 pm

Organizatorami przedsięwzięcia pn.:  „Pamięć – Tożsamość – Region Dolnośląski” było Stowarzyszenie Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolnym Śląsku.  W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Dep...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 27 Aug 2013 | 02:19 pm

W dniu 22 sierpnia 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie "Różowe Okulary" na realizację zadania publicz...

Konsultacje społeczne pierwszej wersji projektów Planów Działania na lata 2014-2015 27 Aug 2013 | 11:24 am

Instytucja Pośrednicząca oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na lata 2014-2015. Propozycje oraz uwagi dotyczące szczegółowych kryteriów wybor...

Wznowienie konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 PO KL 26 Aug 2013 | 05:48 pm

W ramach nr I/9.5/A/13 PO KL dofinansowane będą projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2. Wnioski o d...

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – konferencja we Wrocławiu 26 Aug 2013 | 01:11 pm

Umowa Partnerstwa 2014-2020 jest kluczowym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli środków funduszy europejskich. Umowa przedstawia analizę potrzeb rozwojowych kraju, kluczowe barie...

Fundusze Europejskie w telewizji, radio i prasie 26-30 sierpnia 2013 r. 26 Aug 2013 | 12:03 pm

W najbliższym czasie można znaleźć w mediach: Poniedziałek, 26 sierpnia: • godz. 11.45 – Radio PiN, audycja pt. „PiN do Sukcesu” • godz. 15.00 - TVP Polonia, program „Glob – magazyn nowości naukowych....

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu "EuRegioVital(e) 2011" 23 Aug 2013 | 06:32 pm

 zaprasza zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje prowadzące działalność turystyczną w obiektach poindustrialnych do udziału w tworzeniu transgranicznej Sieci Kultury Poindus...

Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 23 Aug 2013 | 06:24 pm

Forum jest realizowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w ramach projektu PO FIO „Inicjatywa Lokalna w samorządach – aktywni mieszkańcy na rzecz rozwoju”. Formularz zgłoszeniowy o...

OGŁOSZENIE KONKURSU „PRZYJAZNA WIEŚ” 23 Aug 2013 | 03:25 pm

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH  OGŁASZA KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych Do udziału w konkursi...

Related Keywords:

dip, rpo dolny slask, regionalny program operacyjny, bip jelenia góra, gmina miłkowice, urząd miasta jelenia góra, efs dolny śląsk, dip wrocław, um wrocław, urząd siechnice

Recently parsed news:

Recent searches: