Dyresiden - dyresiden.no - Dyresiden

Latest News:

Kirsten Winge – med natur på menyen (Hjorteviltet) 26 Aug 2013 | 02:19 pm

Kirsten Winge fra Søre Osen i Hedmark er en av Norges mest profilerte villmarkskokker. Hun har tatt for seg flere av skogens viktige viltarter og solgt nærmere 60000 bøker! I år er hun klar med bærbok...

Godt år for åkerriksa i Norge! 23 Aug 2013 | 05:00 am

Årets forekomst av åkerrikse er en av de beste siden NOF startet med å overvåke bestanden i 1995. Med 204 syngende hanner og fem konstaterte hekkefunn vil 2013 bli husket som et godt år for den kritis...

Grågåsa trekker tidligere 21 Aug 2013 | 05:00 am

Trekktellingene ved Lista fuglestasjon gir mye interessant informasjon. En analyse av trekktellingene i perioden 1990-2012 viser at grågåsa har framskyndet både vårtrekk og høsttrekk. Tidligere vårtre...

Elgjakt som helsekilde (Hjorteviltet) 19 Aug 2013 | 08:39 pm

Ny mastergrad studie fra Høgskolen i Hedmark: En studie av elgjaktas betydning som helsekilde for et utvalg av elgjegere fra trysil. Forfatter er Arne Storløpa Sneli.   (Hjorteviltet)

Dyrenes valg 19 Aug 2013 | 02:29 pm

Publisert: 19.08.13 5_istock_000008162989large.jpg Det er snart klart for stortingsvalg og på vegne av dyrene har vi sjekket hva de enkelte politiske partienes partiprogram sier om dyrevelferd for s...

Er hauksangeren borte som norsk hekkefugl? 16 Aug 2013 | 05:00 am

Årets vår og sommer har gått uten at en eneste hauksanger har blitt rapportert fra artens tradisjonelle hekkeområder i Sør-Norge. NOF frykter at tiden da arten var en regelmessig norsk hekkefugl nå ka...

Kjenner du Hjorteviltportalen? (Hjorteviltet) 12 Aug 2013 | 03:36 pm

På Hjorteviltportalen skal hele Hjorteviltnorge samles. Dette skal bli et aktivt og faglig nettsted for jegere, forvaltere og rettighetshavere.  (Hjorteviltet)

Sivhauk funnet hekkende i Hedmark 9 Aug 2013 | 05:00 am

Sivhauk er en relativt ny art som hekkefugl i norsk natur, og den har spredt seg sakte til nye områder de siste tiårene. I år ble hele tre par sivhauk funnet hekkende i Hedmark, og det var de aller fø...

Ingen skadefelling av hønsehauk i Østfold 8 Aug 2013 | 05:00 am

Det nytter å klage på skadefellinger! NOF avd. Østfold påklaget den 1. juni i år en skadefelling på hønsehauk som ble gitt av Fylkesmannen. Miljødirektoratet har 4. juli vedtatt å ta NOFs klage til fø...

Trompeterfink – ny art for Norge 7 Aug 2013 | 05:00 am

Den 31. juli tok Egil Rummelhoff Hansen turen til våtmarksområdet Øra i Fredrikstad for å se etter rastende vadefugler. Vadefuglene var på plass – men det var også en liten og merkverdig utseende fugl...

Related Keywords:

syk hund, ville kuer, marssvin ernæring, mistet katt hjelp, hundeforumt, dyresider, syk sverddrage, katt bæsjer, vorte under øyet

Recently parsed news:

Recent searches: