Edupage - gymes.edupage.org - Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

Latest News:

Aktualizácia údajov 19 Jun 2013 | 01:49 pm

Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Matematický klokan 22 Mar 2013 | 04:00 am

V utorok 26. 3. bude na našej škole počas 1. a 2. hodiny prebiehať súťaž Matematický klokan, do ktorej je zapojených 71 žiakov.  Zraz žiakov je 7.50 v jedálni školy. Všetkým zúčastneným žiakom prajeme...

V pondelok 25.3. nebude ranná sv. omša 20 Mar 2013 | 04:00 am

Z dôvodu organizačného zabezpečenia prijímacích skúšok v pondelok 25.3. ranná sv. omša o 7.20 nebude.

Kino 25.3. 19 Mar 2013 | 04:00 am

Dňa 25.3.2013 dopoludnia sa na našej škole budú konať prijímacie skúšky na bilingválny odbor. Pre vysoký záujem do budúceho prvého ročníka organizujeme pre žiakov našej školy mimoškolský program. Žia...

Celoeurópska matematická olympiáda Pangea 18 Mar 2013 | 04:00 am

Vo štvrtok 21. 3. 3013 bude počas 2. a 3. hodiny prebiehať celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl Pangea.  Všetkým zapojeným žiakom prajeme veľa úspechov!  

Týždeň slovenských knižníc 15 Mar 2013 | 04:00 am

  V rámci Týždňa slovenských knižníc organizujeme 18.3.2013 Pondelok s knihami a knižnicou. Toto podujatie bude prebiehať v podobe tvorivých literárnych dielní na rôzne témy pod vedením hostí z Filozo...

Olympiáda v nemeckom jazyku 15 Mar 2013 | 04:00 am

V krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku sa James Martin Horrocks z 1.B umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme

Pochod za život 2013 14 Mar 2013 | 04:00 am

V Košiciach sa 25. marca o 19:00 bude konať svätá omša v seminárnom kostole, spojená s tradičným mládežníckym pochodom Veľkého týždňa na košickú Kalváriu. Cestou budú vysokoškoláci niesť kríž v spojen...

Týždeň mozgu 12 Mar 2013 | 04:00 am

V týždni od 11.3. do 17.3. prebieha medzinárodný Týždeň  mozgu. Cieľom danej kampane je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale n...

Speak Out 12 Mar 2013 | 04:00 am

V utorok 12.3. sme v škole privítali lektorov z organizácie Speak Out, ktorá organizuje ekumenické workshopy a programy v anglickom jazyku.  Ďakujeme lektorom z USA za ich prínos a informácie.

Recently parsed news:

Recent searches: