Edupage - gymrajec.edupage.org - Gymnázium, Javorová 5, Rajec

Latest News:

Písomné maturity klopú na dvere 18 Feb 2013 | 05:00 am

Informácie o priebehu EČ a PFIČ maturitných skúšok V dňoch 12. 3. - 14. 3. 2013 budú administrované na našej škole EČ a PFIČ riadneho termínu MS z predmetov : Slovenský jazyk a literatúra 12. 3. 20...

Beseda s Antonom Laučekom 12 Feb 2013 | 05:00 am

11. februára 2013 sa naši štvrtáci zúčastnili v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry na besede s p. Antonom Laučekom, ktorá bola spojená s autorským čítaním z literatúry reagujúcej úsmevne i vá...

Informácie o plaveckom výcviku 4 Dec 2012 | 05:00 am

Tešíte sa na plavecký? Prinášame vám potrebné informácie. Stačí kliknúť - Informácie o plaveckom výcviku

Rodičovské združenie 5 Oct 2012 | 05:00 am

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 10.10.2012 sa o 16:15 uskutoční plenárne rodičovské združenie v triede III.A a po jeho skončení sa uskutočnia  triedne rodičovské schôdky v jedno...

Stanovisko k výstražnému štrajku 13 Sep 2012 | 05:00 am

Zamestnanci Gymnázia v Rajci podporujú výstražný štrajk  zamestnancov škostva dňa 13.9.2012. Vyučovanie sa koná podľa upraveného rozvrhu hodín.

Oznámenie o začiatku školského roka 28 Aug 2012 | 05:00 am

Nový školský rok 2012/2013 začíname 3. septembra 2012 o 8:15 v triedach. Žiaci 1.ročníka prídu do školy o 8:00 a prinesú si vysvedčenie z 9.ročníka!!! Rozmiestnenie tried: 1.poschodie IV.B, IV.A, II...

Oznam pre maturujúcich v náhradnom termíne 24 Aug 2012 | 05:00 am

Maturitné skúšky  v náhradnom termíne - september sa uskutočnia v dňoch 4.-5.9.2012. Presný rozpis maturujúcich bude známy po komisionálnych skúškach. Informujte sa telefonicky, resp. e-mailom. Každý ...

Plavecký výcvik pre súčasných a budúcich prvákov 8 Jun 2012 | 08:00 am

Pre súčasných prvákov a aj tých, korí k nám nastúpie od septembra 2012 ponúkame možnosť realizácie plaveckého výcviku v zahraničí. Jednu z ponúk su môžete pozrieť kluknutím na tento odkaz cena : prvá...

Riaditeľské voľno 24 May 2012 | 12:00 pm

Riaditeľka školy udeleľuje riaditeľské voľno na dni 28. - 30. mája 2012 pre žiakov 1.- 3. ročníka  Gymnázia Rajec, Javorová 5, z dôvodu ústnych maturitných skúšok žiakov 4.ročníka .

Untitled 23 May 2012 | 12:00 pm

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium, že po prerokovaní pedagogickou radou  vyhlasuje riaditeľka Gymnázia Rajec, Javorová 5 2.kolo prijímacieho konania. Uchádzači o štúdium doručia riadne vyplnené...

Recently parsed news:

Recent searches: