Edupage - spsi.edupage.org - Stredná odborná škola technická , Hrádok 226, 027 53 Istebné, +421 x 435891378

Latest News:

Aktualizácia údajov 23 May 2013 | 04:17 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

<a href="/text/?text=text/text5&subpage=2">Dokumenty, faktúry</a> 12 Oct 2012 | 05:00 am

Aktualizovali sme modul Dokumenty, faktúry zobraziť [nomore]

<a href="/text/?text=text/text5&subpage=3">Dokumenty, faktúry</a> 12 Oct 2012 | 05:00 am

Aktualizovali sme modul Dokumenty, faktúry zobraziť [nomore]

Aktualizácia údajov 4 Apr 2012 | 11:42 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 23 Feb 2012 | 11:29 pm

Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

AUTOOPRAVÁRI Z ISTEBNÉHO ZA PRAKTICKÝMI SKÚSENOSŤAMI V ZAHRANIČÍ 9 Dec 2011 | 02:00 pm

Opäť ako partnerská a vysielajúca organizácia projektu Mobilita pre techniku a obchod 2011 v programeceloživotného vzdelávania LEONARDO DA VINCI  schváleného Národnou agentúrou pre európske vzdelávaci...

SOŠT otvára v školskom roku 2011/2012 denné nadstavbové štúdium 26 Apr 2011 | 12:00 pm

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka SOŠT v Istebnom denného nadstavbového štúdia v školskom roku 2011/2012

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2011/2012 6 Feb 2011 | 01:00 pm

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2011/2012

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr 21 Jan 2011 | 01:00 pm

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neh...

Recently parsed news:

Recent searches: