Elcotech - elcotech.pl - Ekonomia i Finanse

Latest News:

Rejestrowanie działalności gospodarczej 29 Sep 2012 | 07:07 pm

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga zarejestrowania jej w odpowiednim urzędzie. Każdy przedsiębiorca powinien wpisać swoją działalność do ewidencji. W tym momencie osoba fizyczna ...

Prognostyczny rachunek zysków i strat 29 Sep 2012 | 07:06 pm

Podstawowym narzędziem planowania działalności przedsiębiorstwa jest prognostyczny rachunek zysków i strat dzięki niemu można dokładnie określić jakie mogą być zyski lub straty w konkretnym przedziale...

Plan finansowy i jego elementy 29 Sep 2012 | 07:05 pm

Jak wiadomo każda działalność gospodarcza wymaga zebrania odpowiedniej ilości środków finansowych. Mogą to być środki własne właściciela firmy lub też kapitał pochodzący z zewnątrz. Plan finansowy prz...

Kredyty bankowe 29 Sep 2012 | 07:04 pm

W dzisiejszych czasach kredyty bankowe zdają się podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstwa i jego działalności gospodarczej. Mogą to być kredyty na rachunku bieżącym które są typowym elastyczn...

Jakie mogą być źródła finansowania? 29 Sep 2012 | 07:03 pm

Źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa może być naprawdę bardzo dużo. Podstawowym zawsze są wszelkie zasoby właściciela firmy. Wraz z rozpoczęciem działalności początkowo zebrany kapitał po...

Paternalistyczny styl zarządzania 29 Sep 2012 | 07:02 pm

Paternalistyczny styl zarządzania jest trzecim z ogólnych styli zarządzania pracownikami w przedsiębiorstwie. Bardzo często jest on przedstawiany jako relacje ojca z dziećmi. Taki styl zarządzania pra...

Autokratyczny styl zarządzania 29 Sep 2012 | 07:01 pm

Generalnie przyjęto trzy różne style zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwszym z nich jest styl autokratyczny. Został on opisany w oparciu o przekonanie że pracownicy muszą być prowadzeni twardą ręką i...

Zarządzanie personelem 29 Sep 2012 | 07:00 pm

W przypadku małego przedsiębiorstwa zarządzaniem personelem zajmuje się właściciel firmy lub księgowy. W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw konieczne jest stworzenie samodzielnego stanowiska ...

Funkcjonalna struktura organizacyjna 29 Sep 2012 | 07:00 pm

Funkcjonalną strukturę organizacyjną cechuje podział na wyspecjalizowane jednostki operacyjne. Tworzą one jednorodne grupy pod względem umiejętności. Wówczas możliwe jest pociąganie do odpowiedzialnoś...

Przedsiębiorstwo funkcjonujące w dobrze rozwiniętej gospodarce rynkowej 29 Sep 2012 | 06:59 pm

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w dobrze rozwiniętej gospodarce rynkowej powinno być przede wszystkim dobrze zorganizowane. Nie można również zapominać o tym jak ważne jest umiejętne zarządzanie ...

Recently parsed news:

Recent searches: