Enoviny - enoviny.sk

General Information:

Latest News:

Vo väzniciach budú platiť jasnejšie pravidlá 27 Aug 2013 | 03:00 am

Vo väzniciach sa zavedú modernejšie pravidlá výkonu trestu, ktoré umožnia lepšie pracovať s odsúdenými a viac ich motivovať k aktívnemu plneniu povinností. Predpokladá to novela zákona o výkone trestu...

Novela zákona o registračných pokladniciach účinná od 1.1.2014 27 Aug 2013 | 03:00 am

Z vlastnej iniciatívy bol v uplynulých mesiacoch predložený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona o správe daní a po...

Poistné a daň z náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru 27 Aug 2013 | 03:00 am

Pri poskytnutí náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru vzniká zamestnávateľovi povinnosť odviesť poistné na sociálne poistenie, preddavky na zdravotné poistenie a zraziť preddavok na daň...

Vláda SR od 19.8.2013 do 25.8.2013 26 Aug 2013 | 03:00 am

Medzi práve prerokovávanými novelami a zákonmi sa nachádza aj vládny návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2006 Z. z. o tech...

Rezort financií chce pomôcť novým inovatívnym podnikom 26 Aug 2013 | 03:00 am

Podmienky pre vznik a fungovanie nových inovatívnych podnikov by sa mohli zjednodušiť. Ministerstvo financií SR totiž predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dlhopi...

Viesť účtovníctvo pribežne je výhodné 26 Aug 2013 | 03:00 am

Najlepšou prevenciou proti chybám v účtovníctve a následným finančným škodám vyplývajúcich z jeho vedenia je dostatok času na jeho spracovanie. Preto sa ho nevyplatí viesť raz do roka a na poslednú ch...

Pripravujú sa nižšie odvody pre nízkopríjmových zamestnancov 26 Aug 2013 | 03:00 am

Na zasadnutí Rady predsedov odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov SR bol predstavený návrh pre zníženie odvodov pre nízkopríjmové skupiny pracujúcich.

Zmeny v udeľovaní kreditov 26 Aug 2013 | 03:00 am

Štát chce zmenou zákona odstrániť možnosť, keď poskytovatelia vzdelávania vydávali osvedčenia za poplatok. Predpokladá to novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Môže obec určiť akým spôsobom má byť uskutočnený prevod obecného majetku? 26 Aug 2013 | 03:00 am

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku dal konkrétny záujemca.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia má za sebou úspešný polrok 26 Aug 2013 | 03:00 am

Spoločnosť Kia Motors Slovakia dosiahla v prvom polroku 2013 medziročný nárast vo výške 6 percent, keď vyrobila 158 900 vozidiel.

Related Keywords:

vypoved vzor, cestovné náhrady 2010, minimálna mzda 2011, dodatok kupnej zmluvy o vykone spravy, výpoved vzor, "suma vo výške", e noviny, odstupenie od zmluvy o dielo vzor, náložný list, enoviny

Recently parsed news:

Recent searches: