Euconsult - euconsult.bg - ИЮ Консулт RSS Новини

Latest News:

Публикувани предварителни насоки по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 25 Jun 2013 | 07:31 pm

Публикувани са предварителните насоки за кандидатстване по BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия””. Официалното отваряне на схемата ще бъде в началото на м. Юли 201...

Още един одобрен проекта за финансиране, подготвен от екипа на ИЮ Консулт 4 Jun 2013 | 11:11 am

Още един проект, подготвен от екипът на ИЮ Консулт ООД беше одобрен за финансиране по ОП Конкурентоспособност, процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика".

ИЮ Консулт ООД все участие в 13-ата национална конференция за системи за управление 4 Jun 2013 | 11:07 am

Деница Николова представи актуалните възможности за финансиране на проекти за бизнеса по ОП Конкурентоспособност, както и първоначалната идея за финансиране на бизнеса в следващия програмен период 201...

Девет нови одобрени проекта за финансиране, подготвени от екипа на ИЮ Консулт 31 May 2013 | 07:45 pm

Девет нови проекта за бизнеса, подготвени от екипа на ИЮ Консулт, бяха одобрени за финансиране по ОП "Развитие на човешките ресурси", процедура "Безопасен труд".

Обявена е процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията" 10 May 2013 | 04:20 pm

На 08.05.2013 ГД „ЕФК” към МИЕТ обяви процедура за подбор на проекти: „Внедряване на иновации в предприятията”, с краен срок за кандидатстване 10.07.2013.

Обсъждане на новата ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“ 11 Apr 2013 | 11:52 am

Като член на работната група от квотата на неправителствените организации по изготвяне на новата ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“ на 04.04.2013г. Българската асоциация на консултантите европейски про...

Проведена среща на БАКЕП и г-жа Ирена Младенова,Заместник министър на МИЕТ и ръководител на УО на ОП Конкурентоспособност 10 Apr 2013 | 08:14 pm

На 05.04.2013г. се проведе среща в МИЕТ между представители на работната група на Българската асоциация на консултантите европейски програми (БАКЕП) и Г-жа Ирена Младенова, Заместник министър на МИЕТ ...

Публикувани предварителни насоки по програма BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията" 2 Apr 2013 | 01:11 pm

Публикувани са предварителните насоки за кандидатстване по процедура: „Внедряване на иновации в предприятията”. Официалното отваряне на схемата ще бъде до края на м. Април 2013.

Прием на проекти по процедура "Ново работно място" 27 Nov 2012 | 04:49 pm

Обявена е процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място" с краен срок за прием на проекти 20.12.2012 г.

Безвъзмездно финансиране от Норвежкия финансов механизъм 17 Sep 2012 | 04:28 pm

Започва изпълнението на шест програми с финансиране от Норвегия.

Recently parsed news:

Recent searches: