Eurobloki - eurobloki.ge - მთავარი

Latest News:

მთავარი 18 Jun 2012 | 01:24 am

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის,ქვიშა-ღორღის სამშენებლო ბლოკებს და ქართულ ბუნებრივ ქვას,შეღავათიან ფასებში.მიიღება ნებისმიერი რაოდენობის შეკვეთები,საჭიროების შემთხვევაში მოგემსახურებათ ჩვენი ს...

მთავარი 18 Jun 2012 | 01:24 am

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის,ქვიშა-ღორღის სამშენებლო ბლოკებს და ქართულ ბუნებრივ ქვას,შეღავათიან ფასებში.მიიღება ნებისმიერი რაოდენობის შეკვეთები,საჭიროების შემთხვევაში მოგემსახურებათ ჩვენი ს...

ბუნებრივი ქვა.სამშენებლო ბლოკი 21 May 2012 | 09:18 am

ჩვენ გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო ბლოკებს და ბუნებრივ ქვას,შეღავათიან ფასებში,ხარისხის გარანტიით,საჭიროების შემთხვევაში მოგემსახურებათ ჩვენი სატვირთო ავტომანქანა

Recently parsed news:

Recent searches: