Euroguidance - euroguidance.nl - Euroguidance

Latest News:

Samenhang_Europese_instrumenten_voor_een_leven_lang_leren_en_mobiliteit 10 Jan 2013 | 03:22 pm

In Europa en Nederland zijn verschillende instrumenten in omloop die niet los van elkaar zijn te bezien. Het betreft de niveaustandaard EQF, de kwaliteitstandaard EQAVET, de inhoudelijke afspraken die...

Verhuizing_Internationaal_Agentschap 4 Dec 2012 | 06:40 pm

Wij gaan als CINOP, locatie ’s-Hertogenbosch, verhuizen van Pettelaarpark 1 naar het nieuwe kantoorpand aan het Stationsplein 14 te ’s-Hertogenbosch. Vanaf 7 januari a.s. werken wij vanuit onze nieuwe...

Innovatiearrangement_Loopbaanleren_ROC_De_Leijgraaf 25 Oct 2012 | 11:04 pm

Cultuuromslag in wording In het project loopbaanleren heeft ROC De Leijgraaf een proces op gang gebracht waarbij docenten en studenten door middel van loopbaangesprekken in een andere relatie tot elka...

Actieplan_mbo__Focus_op_Vakmanschap_2011_2015_ 25 Oct 2012 | 10:57 pm

Op 11 februari jl. is het Actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap 2011-2015' goedgekeurd door de Ministerraad. Een actieplan met maatregelen voor reductie van de complexiteit, een verbetering van de bestu...

ECVET_flyer_To_know_more_=_to_be_at_home_in_the_world 4 Oct 2012 | 03:26 pm

Informatie over lifelong learning instrumenten. Een wegwijzer in het labyrint van Europese termen.

Nieuwsbrief_Euroguidance_augustus_2012 30 Aug 2012 | 07:01 pm

Informatie over de laatste nationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van loopbaanbegeleiding

Publicatie_Loopbaanbegeleiding_in_Finland 30 Aug 2012 | 05:53 pm

Engelstalige publicatie over loopbaanbegeleiding in Finland. Een overzicht van het Finse loopbaanbegeleidingssysteem en hoe begeleidingsdiensten in de onderwijs- en werkgelegenheidssectoren zijn georg...

Publicatie_Ouderparticipatie_en_ouderbetrokkenheid 21 Aug 2012 | 07:01 pm

Ouderbetrokkenheid heeft veel gezichten en ingangen. Of de doelen die een school stelt ook daadwerkelijk worden verwezenlijkt, hangt niet alleen van het gekozen instrument af, maar van een groot aanta...

A_European_Resource_Kit_for_policy_makers_and_other_stakeholders 30 Jul 2012 | 10:18 pm

lifelong guidance policy development

Related Keywords:

profilpass, joost is lelijk, wiki studiekeuzegesprekken, kenwerk on tour, impliciete associaties expliciete, elangens

Recently parsed news:

Recent searches: