Forde - forde.kommune.no - Ledige stillingar

Latest News:

Aktivitetskoordinator på Førde Helsetun 21 Aug 2013 | 07:17 pm

Førde Helsetun har ledig 100% fast stilling som aktivitetskoordinator.

Konsulent - Rekneskap og skatt 21 Aug 2013 | 06:05 pm

Det er ledig 100% fast stillingfrå snarast ved eininga Rekneskap og skatt.

Miljøterapeut i barnevernet 14 Aug 2013 | 01:25 pm

Kommunane Førde og Gaular skal samarbeide om heimebaserte tiltak i barnevernet og oppretter eit felles tiltaksteam. Teamet vil totalt sett bestå av 3-4 årsverk som skal ha som oppgåve å gjennomføre ti...

Sjukepleiar ved Førde Legesenter 22 Jul 2013 | 03:08 pm

Det er ledig 100 % vikariat for sjukepleiar ved Førde Legesenter i perioden 01.09.2013 - 31.08.2014.

Fastlege ved Førde legesenter 18 Jul 2013 | 06:09 pm

Førde kommune har ledig ny heimel som fastlege ved Førde Legesenter frå snarast.

Mljøterapeut - Psykiatitenesta 13 Jul 2013 | 05:00 am

Vikariat som miljøterapeut ved Psykiatritenesta avd. Prestebøen 90 % vikar frå 01.09.13- 31.05.14 80 % vikar frå 01.09.13-31.08.14 (med atterhald om godkjenning) Psykiatritenesta yter tenester til ...

Helsesøster, 100 % vikariat 21 Jun 2013 | 05:13 pm

Det er ledig 100% vikariat som helsesøster ved Førde helsestasjon,eining Helse og barn frå 12.08.13 31.12.13. Det vil vere høvetil forlenging av vikariatet til 30.06.14, men det kan då bli reduksjon i...

Koordinator i eining fagutvikling og koordinering 19 Jun 2013 | 06:01 pm

Ved Fagutvikling og koordinering er det ledig ei 3-årig 100 % engasjementstilling frå snarast.

Spennande stillingar ledige i Bu- og miljøtenesta 12 Jun 2013 | 02:18 pm

Bu- og miljøtenesta yt tenester til personar med psykisk utviklingshemming og elles langvarige og koordinerte tenestebehov. Tenesta har om lag 50 årsverk fordelt på nær 80 tilsette. Desse har utdannin...

Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar ved Førde helsetun, eining 2 11 Jun 2013 | 06:58 pm

Førde Helsetun er utviklingssenter i Sogn og Fjordane og er ein ny og moderne sjukeheim. Eining 2 er ei langtidseining med 40 pasientar. Vi har eit fagleg godt miljø med mange engasjerte og dyktige me...

Recently parsed news:

Recent searches: