Ftt - ftt.edu.vn

General Information:

Latest News:

- MẪU ĐƠN TÍCH LŨY 14 Oct 2011 | 09:07 pm

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN 4 Mar 2011 | 10:32 pm

Cụ thể xem ở file dưới đây: {phocadownload view=file|id=126}

Quy chế 43 - Đào tạo theo hệ thông tín chỉ 13 Feb 2011 | 09:35 pm

QĐ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” http://www.moet.gov.vn/?page=6.12&type=documents&view=17083

Recently parsed news:

Recent searches: