Giaophanlangson - giaophanlangson.org - News

Latest News:

Nhật ký ảnh chuyến thăm mục vụ Hạt Cao Bằng – tháng 8 năm 2013 của Đức Giám Mục giáo phận (P.3 - Giáo xứ Thanh Sơn và Giáo xứ Cao Bình) 26 Aug 2013 | 11:08 am

 Nhật ký ảnh chuyến thăm mục vụ Hạt Cao Bằng – tháng 8 năm 2013 của Đức Giám Mục giáo phận Giáo xứ Thanh Sơn và Giáo xứ Cao Bình

Nhật ký ảnh chuyến thăm mục vụ Hạt Cao Bằng – tháng 8 năm 2013 của Đức Giám Mục giáo phận (P.1 – Giáo xứ Pó Tờ) 26 Aug 2013 | 11:08 am

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2013, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã có chuyến thăm mục vụ tại các giáo xứ thuộc hạt Cao Bằng. Trong chuyến viếng thăm mục vụ...

Nhật ký ảnh chuyến thăm mục vụ Hạt Cao Bằng – tháng 8 năm 2013 của Đức Giám Mục giáo phận (P.2 –Giáo xứ Tà Lùng) 26 Aug 2013 | 11:08 am

Nhật ký ảnh chuyến thăm mục vụ Hạt Cao Bằng – tháng 8 năm 2013 của Đức Giám Mục giáo phận (P.2 - Giáo xứ Tà Lùng) Giáo xứ Tà Lùng

Thay đổi trong nghi thức rửa tội nhấn mạnh đến căn tính của Hội Thánh 25 Aug 2013 | 08:08 pm

Thay đổi trong nghi thức rửa tội nhấn mạnh đến căn tính của Hội Thánh

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TOMASI KÊU GỌI TÌM GIẢI PHÁP HÒA BÌNH CHO SIRIA 24 Aug 2013 | 09:08 pm

GENÈVE: Đức Tổng Giám Mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Genève, khẩn thiết kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Siria, qua việc đối thoại chân thành giữa mọi lực lượn...

Related Keywords:

trang web cua lang son, langson.net, giao phan lang sn, giao phan lang son, langson.org, suc manh cua son phan, tông huấn về lời chúa, tac gia thánh antÔn padua, son duc ha noi lang son, lễ thánh đa minh

Recently parsed news:

Recent searches: