Groenendijk - groenendijk.nl

General Information:

Latest News:

Herrekenen bekostiging schooljaar 2011-2012 13 Jun 2012 | 02:42 pm

In september wordt de bekostiging 2011-2012 herrekend. Voor de herrekening moeten alle gegevens uiterlijk 30 juni in BRON opgenomen zijn. Deze datum valt dit jaar in het weekend. Dit betekent dat de c...

Reglement Participatiefonds 2012-2013 PO en Expertisecentra 12 Jun 2012 | 08:45 pm

Ook het Participatiefonds heeft de reglementen voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor 2012-2013 vastgesteld. Hierna zullen we ingaan op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het...

Ziekte tijdens zwangerschapsverlof tijdig melden 12 Jun 2012 | 08:41 pm

Indien u werkneemster ziek wordt in de periode van 6 tot 4 weken v

Reglement Vervangingsfonds 2012-2013 12 Jun 2012 | 08:31 pm

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft het nieuwe reglement Vervangingsfonds 2012-2013 vastgesteld en gepubliceerd. Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen ten opzichte van het reglement van ...

Liquiditeit 12 Jun 2012 | 08:30 pm

Enkele schoolbesturen hebben in de maand mei te maken gehad met liquiditeitsproblemen. Dit kwam onder andere door de uitbetaling van het vakantiegeld. In december zullen de eindejaarsuitkeringen uitbe...

Vereniging van Bestuurders PO en cao 12 Jun 2012 | 08:29 pm

Omdat de beloning van bestuurders geen onderwerp van overleg kan zijn aan de reguliere tafel van de CAO-PO -met daarin de PO-Raad en de vakbonden-, heeft een aantal schoolbestuurders het initiatief ge...

Geschillencommissie bijzonder onderwijs 12 Jun 2012 | 08:06 pm

Er is

Verzelfstandigen dislocaties mogelijk 12 Jun 2012 | 08:05 pm

Het wordt mogelijk om van een dislocatie of nevenvestiging van een basisschool (weer) een zelfstandige school met een eigen brinnummer te maken. Hiertoe is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met te...

Intrekken experiment prestatiebeloning 12 Jun 2012 | 07:58 pm

Het experiment prestatiebeloning in het onderwijs gaat niet door. Het kabinet heeft besloten de middelen voor de experimenten prestatiebeloning te herbestemmen, waardoor er na 2013 geen financi

Regeling impulsgebieden 15 May 2012 | 12:07 am

De Regeling vaststelling impulsgebieden 2009-2010 tot en met 2012-2013 vervalt met ingang van 1 augustus 2013. Besloten is de inzet van middelen voor onderwijsachterstanden nadien te continueren. Daar...

Related Keywords:

Groenendijk, groenendijk administratie, adressen besturen primair onderwijs xls, financieel aspect, vris administratie medewerker, ouderschapsverlof onderwijs, nietnorm, reiskostendeclaratie xls, bruto netto tabel, raet online salarisstrook

Recently parsed news:

Recent searches: