Hho - hho.ir - HHO

Latest News:

عدد اکتان بنزین چیست؟ 9 Nov 2010 | 01:33 am

آیا میدانید عدد اکتان بنزین چیست؟ آیا میدانید بنزین سوپر چه تفاوتی با بنزین معمولی دارد و چرا گران تر است؟ ادامه مطالب را از دست ندهید: عدد اکتان بنزین چیست؟ بیشتر بخوانید

سوخت هیدروژنی چیست؟ 15 Aug 2009 | 04:53 pm

آسیب های ناشی از مصرف سوختهای فسیلی آنچنان عرصه را بر مردم جهان تنگ کرده است که اگر هر چه زودتر اقدام موثری در این باره صورت نگیرد گرمایش زمین، آلودگی هوا و ذوب شدن یخهای قطبی عوارض بسیار ناگوارتری را...

Recently parsed news:

Recent searches: