Hou - danang.hou.edu.vn - Tin Tức

Latest News:

Đăng ký nghiệp vụ Tốt nghiệp lớp LT03KT- Điện Bàn 26 Jun 2013 | 11:06 am

Đăng ký nghiệp vụ TN

Kết quả thi tốt nghiệp ngày 5,6,7/04/2013 và kế hoạch trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học Từ xa 26 Apr 2013 | 07:04 am

Đã có kết quả thi tốt nghiệp ngày 5,6,7/04/2013 của khóa 14 và khóa 6 chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kế toán; Luật kinh tế theo học tại Đà Nẵng và Quảng Nam

Lịch thi lần II của lớp LT03 Điện Bàn 24 Apr 2013 | 06:04 am

Đã có lịch thi lại lần 3 học kỳ 5 và lịch thi lại lần 2 học kỳ 6 của lớp LT03KT-ĐB. Đề nghị tất cả học viên thiếu điểm các môn, theo dõi lịch thi chi tiết để dự thi đúng thời gian.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013 15 Apr 2013 | 12:04 pm

Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh năm học 2013 tại Đà Nẵng cho các loại hình đào tạo: Đại học hệ Từ xa; Vừa làm vừa học (hệ Tại chức cũ)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TỪ XA - NĂM HỌC 2013 15 Apr 2013 | 12:04 pm

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh Đại học hệ Từ xa năm 2012 của Viện Đại học Mở Hà Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh Đại học hệ Từ xa năm 2012 như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM 2013 15 Apr 2013 | 11:04 am

- Căn cứ quy chế tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng đối với hình thức Vừa làm vừa học (hệ Tại chức cũ). - Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2013. Viện Đại học Mở...

Kết quả thi tuyển sinh đầu vào ngày 10,11/11/2012 13 Dec 2012 | 06:12 am

Viện Đại học Mở Hà Nội công bố kết quả thi tuyển sinh đầu vào ngày 10,11/11/2012 cho các hệ Văn bằng hai, Hoàn chỉnh kiến thức, sau Trung cấp và Vừa làm vừa học.

KẾ HOẠCH THI ĐẦU VÀO CHO CÁC HỆ ĐÀO TẠO 25 Oct 2012 | 08:10 am

Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo kế hoạch thi đầu vào cho các hệ đào tạo tại Đà Nẵng năm học 2012 như sau:

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CỦA LỚP K15-LT HUẾ 16 Oct 2012 | 11:10 am

Đã có kết quả thi tốt nghiệp ngày14+15/09/2012 của lớp K15 LT, chuyên ngành Kế toán, học tại Đại học Phú Xuân Huế và kế hoạch trao bằng tốt nghiệp.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2012 8 May 2012 | 08:05 pm

Viện Đại học Mở Hà Nội tiếp tục tuyển sinh năm học 2012 tại Đà Nẵng cho các loại hình đào tạo: Đại học hệ Từ xa; Vừa làm vừa học (hệ Tại chức cũ), Văn bằng hai; Hoàn chỉnh kiến thức từ Cao đẳng lên Đạ...

Recently parsed news:

Recent searches: