Idg - pressmeddelanden.idg.se - Senaste pressreleaserna från Vendors Voice

Latest News:

Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) 3 May 2013 | 11:17 am

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2013 kl. 14.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.  

AllTeles Årsredovisning 2012 2 May 2013 | 06:12 pm

AllTeles Årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig på AllTeles hemsida www.alltele.se  

Styrelsen i AllTele har beslutat om apportemissioner och meddelar att kvittningsemissioner avslutats 8 Apr 2013 | 02:10 pm

Styrelsen i AllTele har, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 20 mars 2013, beslutat om emission av 6 183 373 A-aktier, 6 183 373 B-aktier och 1 287 831 teckningsoptioner, varder...

AllTele köper Bixia Telecom 8 Apr 2013 | 12:59 pm

AllTele har träffat avtal om förvärv av Bixia Telecom AB med 17 500 telefoni- och bredbandskunder och med en årsomsättning om cirka 35 Mkr.  

AllTele fullföljer förvärvet av Universal Telecom 27 Mar 2013 | 12:20 pm

Efter genomförda due diligence-undersökningar, och då även övriga villkor för förvärvet av Universal Telecom är uppfyllda, har AllTele och Timepiece avtalat om att fullfölja förvärvet. Förvärvet godkä...

Kommuniké från extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) den 20 mars 2013 21 Mar 2013 | 11:12 am

På dagens extra bolagsstämma fattades följande beslut i enlighet med styrelsens förslag  

AllTele skriver avtal med Botkyrka kommun 11 Mar 2013 | 03:22 pm

AllTele har skrivit avtal med Borkyrka kommun rörande leverans av komplett kommunikationslösning. Avtalsvärdet är initialt ca 27 miljoner och vid utnyttjande av förlängning ca 45 miljoner

Kallelse extra bolagsstämma AllTele onsdagen den 20 mars 2013 19 Feb 2013 | 06:28 pm

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 ("Bolaget" eller "AllTele") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 mars 2013 kl. 13.00 i på Telefonvägen 3...

Bokslutskommuniké 2012 14 Feb 2013 | 03:36 pm

2012 i sammansdrag  

AllTeles styrelse har träffat villkorat avtal om förvärv av Universal Telecom och ställer därför in extra bolagsstämman den 18 februari 2013 14 Feb 2013 | 03:29 pm

Den 9 januari i år kallade AllTeles styrelse på begäran av bolagets största aktieägare, Mark Hauschildt, till extra bolagsstämma för att behandla Hauschildts förslag till förvärv av Timepiece Servicos...

Recently parsed news:

Recent searches: