Iept - iept.nl - Boek9.nl

Latest News:

CBP: persoonsgegevens via smart tv’s verzameld in strijd met wet 26 Aug 2013 | 03:00 am

Uit het persbericht: "TP Vision, producent van Philips smart tv’s, geeft tv-kijkers onvoldoende en onvolledige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens via smart tv’s. Dat concludeert he...

Buma/Stemra: "Blokkade The Pirate Bay wel degelijk effectief" 23 Aug 2013 | 03:00 am

Uit het persbericht: "Onderzoekers van onder andere de UVA concluderen na onderzoek dat het downloaden van illegaal materiaal op het internet toegenomen is sinds de blokkade van The Pirate Bay. Daar v...

Mark Meijer treedt af als CEO the Netherlands van Zacco 23 Aug 2013 | 03:00 am

Uit het persbericht: "Mark Meijer treedt af als CEO the Netherlands van Zacco. Met de acquisitie van de Zacco Netherlands trademarks divisie door Nederlandsch Octrooibureau NV treedt Mark Meijer teru...

IEPT20130724, Rb Den Haag, Dasoptical v K.M.I. Movies 23 Aug 2013 | 03:00 am

Wie als originaire auteursrechthebbende van een film moet worden aangemerkt wordt beheerst door lex loci protectionis (i.c. Nederlands recht): volgens artikel 45d Aw komt het auteursrecht op een film ...

Belangrijke wijzigingen procedures BBIE 22 Aug 2013 | 03:00 am

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). "Op 1 oktober 2013 treden enkele belangrijke wijzigingen in werking. De punten die gevolgen hebben voor gebruikers zijn de volgende: - Engels al...

Alexander Tsoutsanis: Vaagheid Endstra-tapes is irrelevant 22 Aug 2013 | 03:00 am

NRC 21-8-2013: Alexander Tsoutsanis (DLA Piper), Vaagheid Endstra-tapes is irrelevant. "De Endstra-tapes vallen niet onder het auteursrecht, aldus de rechter. Dat is onjuist, stelt Alexander Tsoutsan...

IEPT20130814, Rb Noord-Nederland, Baidu 21 Aug 2013 | 03:00 am

Onvoldoende aannemelijk dat Baidu in 2005 of 2007 een algemeen bekend merk in de Benelux was. Bekendheid niet af te leiden uit bekendheid in China en succes dat volgde op Nasdaq-notering in 2005. Baid...

IEPT20130703, Rb Amsterdam, Charly en Chaplin 21 Aug 2013 | 03:00 am

Auteursrecht op Charly en Chaplin stoelen vervallen na 25 jaar bij gebreke instandhoudingsverklaring onder (oude) Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Merkinbreuk toegewezen ter zake van niet door merk...

IEPT20130620, Rb Amsterdam, White Villa 21 Aug 2013 | 03:00 am

Bevel tot nakoming vaststellingsovereenkomst, inhoudende het intrekken van claims op producentenvergoedingen bij Sena. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST [eiser] is een Nederlandse DJ en maker van muziek. Wh...

Rotterdam Event: Trademark Clearinghouse (5 september 2013) 20 Aug 2013 | 03:00 am

"Het Rotterdam Event op 5 september staat in het teken van het new gTLD programma en de Trademark Clearinghouse. Het new gTLD programma staat, min of meer, vast en de Clearinghouse is volop in bedrij...

Related Keywords:

medec, de deugd sapph vonnis, haren nep nike, simmons & simmons amsterdam, opus supplies thuiskopie, regisseur "first right of refusal", dutch nut group, prof. mr. t. cohen jehoram, et arrest van dale/romme

Recently parsed news:

Recent searches: