Javdan - javdan.ir - جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران

Latest News:

17 عضو یک وکیل پایه یک دادگستری که در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران و نیازمندان اهدا شد 27 Aug 2013 | 07:34 am

17عضو یک وکیل پایه یک دادگستری که در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران و نیازمندان اهدا شد نگاه مرد تا انتهای راهرو کشیده شد و در دورترین مکان متوقف گردید. وسعت تنهاییش در کاسه ادراک نمی ...

علنی شدن مصوبات شورای نگهبان موجب پیشرفت نظریات حقوقی می​شود 27 Aug 2013 | 07:20 am

علنی شدن مصوبات شورای نگهبان موجب پیشرفت نظریات حقوقی می شود عضو جمعیت اسلامی وکلا معتقد است رای ممتنع در مصوبات قانونی محل مناقشه است.

فعالیت حقوقی در بحث هسته‌ای و تحریم‌ها 27 Aug 2013 | 07:02 am

فعالیت حقوقی در بحث هسته ای و تحریم ها معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: به رئیس جمهوری اعلام کردیم که معاونت حقوقی آمادگی دارد در بخش دیپلماسی عمومی، برگزاری مجامع حقوقی بین‌المللی و یا ثبت شکایت در م...

نقش داوری در کاهش پرونده‌های دادگستری 27 Aug 2013 | 06:57 am

نقش داوری در کاهش پرونده‌های دادگستری گام‌های قانونگذار در باب داوری بیشتر از گام‌های قضات و وکلاست عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات، گفت:.....

احکام وضوابط حاکم بر توبه 26 Aug 2013 | 06:45 am

احکام وضوابط حاکم بر توبه همچنان که مجازات اعدام آن هم با ابعاد بسیار وسیع ممکن است در همه این موارد لازم نباشد، امکان استفاده از عفو (ولو با احتمال بسیار ضعیف) و مجازات حداکثر دو سال حبس یا 99 ضربه ...

توبه مانع ادامه مجازات است 26 Aug 2013 | 06:39 am

توبه مانع ادامه مجازات است قاعدتاً وقتی شرایط توبه فرد احراز شد و واجد شرایط عفوشناخته شد در بیشتر موارد آزاد می‌شود.

الزامات حقوقی جنبش ضد تحریم‎ 26 Aug 2013 | 06:35 am

الزامات حقوقی جنبش ضد تحریم‎ این امیدواری وجود دارد که معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری با تخصیص زمان و هماهنگی و دعوت از این فعالان گام بزرگی در تحقق اهداف جنبش ضد تحریم برخواهد داشت.

جرم سیاسی چیست؟ 26 Aug 2013 | 06:27 am

جرم سیاسی چیست؟ حدود جرم سیاسی در رژیم‌های دمکراتیک و اقتدارگرا متفاوت است .در نظام‌های دمکراتیک که آزادی عقیده و بیان،اجتماعات ،ایجاد تشکل،حق اعتصاب و... به رسمیت شناخته شده باشد ،هیچ یک از این امور...

جرم سیاسی چیست؟ 26 Aug 2013 | 06:27 am

جرم سیاسی چیست؟ حدود جرم سیاسی در رژیم‌های دمکراتیک و اقتدارگرا متفاوت است .در نظام‌های دمکراتیک که آزادی عقیده و بیان،اجتماعات ،ایجاد تشکل،حق اعتصاب و... به رسمیت شناخته شده باشد ،هیچ یک از این امور...

اسلام درباره فمینیسم چه می‌گوید؟ 26 Aug 2013 | 06:14 am

اسلام درباره فمینیسم چه می گوید ؟ برابری حقوق زن و مرد در اسلام زن و مرد مسلمان هویتی مستقل را از گهواره تا گور حفظ می‌کنند. ازدواج بر شخصیت حقوقی، حق مالکیت، حتی نام فرد تأثیر نمی‌گذارد و چنانچه زن...

Recently parsed news:

Recent searches: