Khoaviettiep - khoaviettiep.com.vn

General Information:

Latest News:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2011-2016) 24 May 2011 | 07:54 pm

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP (Ngày 28 tháng 05 năm 2011) TT Nội dung Thời gian Thực hiện Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư...

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CP KHÓA VIỆT-TIỆP 24 May 2011 | 07:33 pm

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.. 4 Chương I.      ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.. 4 Điều 1 Định nghĩa. 4 Chương II.         TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘN...

GIẤY MỜI 24 May 2011 | 06:57 pm

Recently parsed news:

Recent searches: