Kisahislam - kisahislam.net - www.KisahIslam.net

Latest News:

Sungguh Buruk Sekali Engkau Punya Saudara.. 28 Jul 2012 | 05:20 pm

Di riwayatkan dalam kitab “al-Mutahaabin fiillah” karangan Ibnu Qudamah al-Maqdisi hal 79, dari al-Aswad bin Katsir bahwa beliau pernah berkata: “Saya pernah mengadu kepada Muhammad bin Ali bin Husain...

Seseorang Tidak Akan Punya Kedudukan Sebelum Dirinya Diuji 28 Jul 2012 | 05:13 pm

Di nukil dari kitab “al-Fawaid” karangan Imam Ibnu Qoyim rahimahullah ta’ala pada hal 269, sebuah kata mutiara yang patut kita renungkan, berikut nukilanya: Ada seseorang yang pernah bertanya kepada I...

Rambutnya Mu’awiyah Radhiyallahu ‘Anhu 28 Jul 2012 | 04:14 pm

Telah di sebutkan dalam kitab “Uyunul akhbar” karangan Ibnu Qutaibah juz 1 / 62 sebuah kisah dari Mu’awiyah Radhiyallahu ‘ahnu, berikut kisahnya: Mu’awiyah berkata, “Saya tidak pernah menggunakan peda...

Kisah Anak Kecil Yang Menasehati Abu Hanifah Rahimahullah 28 Jul 2012 | 01:31 am

Di nukil dari kitab “Muqodimah Hasyiah Ibnu Abidin” pada jilid yang ke 1/67, kisahnya Imam Abu Hanifah bersama seorang anak kecil, berikut nukilannya: Suatu ketika Imam Abu Hanifah melihat seorang ana...

Kisah Kerikil Menjadi Emas 28 Jul 2012 | 12:45 am

Di sebutkan dalam kitab  “Tahdzibul Kamal” karangan al-Mizzi jilid yang ke 7/481 sebuah kisah ketika penulis sedang menjelaskan biografi ahli ibadah, orang yang zuhud ahli fikih  bin Shofwan at-Tajiib...

Seorang Khalifah Yang Kekuasaannya Tidak Lebih Dari Segelas Air 27 Jul 2012 | 11:55 pm

Telah di sebutkan dalam kitab “Syadzraat dzahab fii akhbaari man dzahaba“  karangan Ibnul Amaad al-Hanbali juz 1/336, ketika menjelaskan biografinya Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, berikut nuki...

Fatimah az Zahra [Bag.Kedua] 26 Jul 2012 | 01:02 am

Sekalipun demikian melimpahnya kecintaan ini akan tetapi Nabi menjelaskan kepada putrinya dan juga yang lain agar senantiasa beramal dan berbekal takwa. Suatu hari beliau berdiri dan berseru: “Wahai s...

Fatimah az Zahra [Bag.Pertama] 26 Jul 2012 | 12:55 am

Beliau adalah sayyidah wanita seluruh alam pada zamannya, putri keempat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ibunya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ‘anha.Allah menghe...

Kisah Ali bin Asad, Berperang Bagaikan Seekor Asad (Singa) 24 Jul 2012 | 09:52 pm

Diriwayatkan oleh Musa bin Abu Ishaq al-Anshari bahwa Ali bin Asad ikut serta dalam sebuah peperangan, ia sempat membuat tragedi besar. Suatu malam ia melintas di Kufah. Tiba-tiba di keheningan malam ...

Bisyr al Hafi : Aku Hanyalah Seorang Budak 24 Jul 2012 | 09:48 pm

Dahulu, ketika Bisyr masih senang berfoya-foya di rumahnya, ia memiliki banyak sahabat yang mempunyai kebiasaan minum dan jor-joran. Suatu hari, ada seorang shalih lewat di depan rumahnya lalu mengetu...

Recently parsed news:

Recent searches: