Markaofis - markaofis.com.tr - 4M Danışmanlık Marka & Patent

Latest News:

Mimari Eserlerin FSEK ile Korunması 29 Jan 2013 | 07:17 pm

Mimarin mimari eseri meydana getirmesinin bir aşamasını oluşturan hazırlık çalışmaları ve diğer aşamayı oluşturan yapılar iki farklı grup mimari eserler olarak FSEK’te ayrı ayrı koruma rejimlerine tab...

Pay ve Takip Hakkı 27 Jul 2012 | 09:34 pm

Eserin değerindeki sonradan artışlardan eserin yaratıcısının da istifade edebilmesi durumunu ifade eden pay ve talep hakkı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu m. 45’te düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin alt...

TV Programlarının Hukuken Korunması 27 Jul 2012 | 03:54 pm

Televizyon kanallarının sayısının artmasıyla yayıncılık alanında rekabet de artmış ve izleyicinin ilgisini sürekli biçimde çekebilmek için çok çeşitli TV dizileri, yarışma programları, talk şovlar ort...

Veri Tabanlarının Hukuki Koruması 23 Jul 2012 | 03:56 pm

Veri tabanları FSEK m. 6, b.11‟e göre, derleme eserler olarak kabul edilerek kanunî korumaya alınmıştır. Çünkü veri tabanları, sistematik (metodik) bir şekilde organize edilmiş, elektronik veya diğer ...

Markanın Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanması 23 Jul 2012 | 02:42 pm

556 Sayılı KHK’nın 7/son maddesi uyarınca bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler için bu kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmışsa 7. maddenin (a), (c) v...

Karşılaştırmalı Reklam 20 Jul 2012 | 10:05 pm

Karşılaştırmalı reklâmın niteliği gereğince reklâmda tanıtımı yapılan ürün veya hizmet ile rakip ürün veya hizmetlerden üstün nitelikleri ortaya konulmaktadır. Bu açıdan da üretici veya hizmet sağla...

İthalatta Antidamping 2 Jul 2012 | 08:46 pm

Damping bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, veya(ihracatçı ülkede tüketime konu aynı veya benzer bir ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük bir fiyatla) ihraç edilmesidir. Dampi...

Yanıltıcı Markalar 22 Jun 2012 | 02:59 pm

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, tescil edilemez. Mal ve hizmetin niteliği, kalitesi, üretim...

Patent Hukukunda Eşdeğer Doktrini 20 Jun 2012 | 09:41 pm

Patent tarafından sağlanan korumanın kapsamı istemlerde açıklanan unsurların eşdeğerlerini de kapsar ve bu nedenle patent ihlali araştırılırken istemlerdeki ifadelere dayanarak yapılan değerlendirme s...

Patent ve İstemler 20 Jun 2012 | 08:02 pm

İstem; görev, işlev, şekil, nitelik veya sair özelliklerini düzenleyen ilgili maddeler ışığında kısaca patent hukuku çerçevesinde söz konusu buluşa sağlanacak korumanın kapsamını belirleyen ve sınırın...

Recently parsed news:

Recent searches: