Minfin - aeaf.minfin.bg

General Information:

Latest News:

МФ ДАВА СТАРТ НА КАРИЕРАТА НА 26 МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ 23 Aug 2013 | 07:08 pm

135млади специалисти ще се състезават за 26 работни места в дирекциите наМинистерството на финансите по Програмата „Старт на кариерата" за 2013 година.Най-голям е интересът къмдирекциите „Международни...

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕОТВОРИ ПЕТГОДИШНАТА ЕМИСИЯ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ДЕНОМИНИРАНА В ЛЕВА 12 Aug 2013 | 06:01 pm

Министерството на финансите преотвори за пети път емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 23 януари 2018 година. На провелия се аукцион на 12 август 2013 г. бяха предложени книжа за 50 млн...

ПЕТЪР ЧОБАНОВ: АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА ЩЕ ЗАПАЗИ СТАБИЛНОСТТА И ЩЕ ПОЗВОЛИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИКИ И СЕКТОРИ, ГЕНЕРИРАЩИ РАСТЕЖ 23 Jul 2013 | 07:02 pm

Неплащането към бизнесанавреме по договори и по възстановяване на ДДС, прехвърлянето на плащания заследващата година и недофинансирането на ключови системи не е фискалнадисциплина. Това заяви министър...

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ АНУЛИРА ЗАРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ АУКЦИОНА ЗА 10,5 ГОДИШНИ ДЦК 23 Jul 2013 | 01:27 pm

Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки на проведения на 22 юли аукцион за продажба на 50 млн. лв. 10,5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 9 юли 2023 година. Причината е ...

МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ДИСКУТИРА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТ 2013 СЪС СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРИ 18 Jul 2013 | 08:38 pm

„Имамедостатъчно доказателства, че заложената приходна част на бюджета няма да сеизпълни,  освен това е налиценедостатъчно добро бюджетно планиране и бюджетът няма достатъчна гъвкавост -това основно н...

FITCH ПОТВЪРДИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТАБИЛНА ПЕРСПЕКТИВА 13 Jul 2013 | 05:53 pm

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна валута на „BBB-" и дългосрочния рейтинг в местна валута на „BBB". Перспективата и...

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА 12 Jul 2013 | 06:24 pm

„Поехме ангажимент към проекта, защото той е изключително полезен и резултатите от него предоставят възможност за дефиниране на рисковите сектори и набелязване на ефективни мерки за противодействие на...

МВФ: БЪЛГАРИЯ ЗАПАЗИ ТРУДНО ПОСТИГНАТАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ 4 Jul 2013 | 10:50 am

„България запази трудно постигнатата макроикономическа и финансовастабилност въпреки нестабилната политическа конюнктура". Това заяви по време назаключителната среща на редовната мисия на Международни...

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕОТВОРИ ЗА ПЕТИ ПЪТ ЕМИСИЯ 7-ГОДИШНИ ДЦК ДЕНОМИНИРАНИ В ЕВРО 17 Jun 2013 | 06:31 pm

Министерството на финансите преотвори за пети път от началото на годината емисия 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в евро, с падеж 16 януари 2020 година. Постигнатата доходност на аук...

УСИЛИЯТА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ФИСКАЛНАТА РАМКА НА БЪЛГАРИЯ СА ОЦЕНЕНИ ПОЛОЖИТЕЛНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 30 May 2013 | 01:41 pm

България е оценена положително по отношение на положените усилия за засилване на фискалната рамка, предприетите мерки  в пенсионната система и някои промени в законодателната рамка за обществените пор...

Related Keywords:

МФ, министерство на финансите, исун, ДЦК, bulgaria credit rating, karelia slims, ministerstvo na kulturata, bulgaria ministry of finance

Recently parsed news:

Recent searches: