Naghdnews - naghdnews.ir

General Information:

Latest News:

جریانی که در فضای جهانی طرفدار مناسبات ناعادلانه است، در داخل هم نمی‌تواند دم از رفع فقر و تبعیض بزند 13 Jun 2013 | 09:19 am

سعید جلیلی اظهار کرد: جریان مقاومت، واقع‌بینانه‌ترین جریان است، چراکه آرمان‌ها و ظرفیت‌ها را می‌بیند و بر مبنای ایمان و امیدی که امام در دل این ملت کاشت، در طراز جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کند.

جریانی که در فضای جهانی طرفدار مناسبات ناعادلانه است، در داخل هم نمی‌تواند دم از رفع فقر و تبعیض بزند 13 Jun 2013 | 09:19 am

سعید جلیلی اظهار کرد: جریان مقاومت، واقع‌بینانه‌ترین جریان است، چراکه آرمان‌ها و ظرفیت‌ها را می‌بیند و بر مبنای ایمان و امیدی که امام در دل این ملت کاشت، در طراز جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کند.

انتقاد ستاد انتخاباتی جلیلی از برخی بی‌اخلاقی‌ها 12 Jun 2013 | 03:21 am

ستاد انتخاباتی دکتر سعید جلیلی با صدور بیانیه‌ای از برخی بی‌اخلاقی‌ها در ایام تبلیغات انتخاباتی انتقاد کرد.

انتقاد ستاد انتخاباتی جلیلی از برخی بی‌اخلاقی‌ها 12 Jun 2013 | 03:21 am

ستاد انتخاباتی دکتر سعید جلیلی با صدور بیانیه‌ای از برخی بی‌اخلاقی‌ها در ایام تبلیغات انتخاباتی انتقاد کرد.

انتقاد ستاد انتخاباتی جلیلی از برخی بی‌اخلاقی‌ها 12 Jun 2013 | 03:21 am

ستاد انتخاباتی دکتر سعید جلیلی با صدور بیانیه‌ای از برخی بی‌اخلاقی‌ها در ایام تبلیغات انتخاباتی انتقاد کرد.

ایستادن برای آرمان هایمان باعث افتخار است 12 Jun 2013 | 03:18 am

سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در فلسطین شاید یک شیعه هم وجود نداشته باشد ولی ما برای یک آرمان متعالی به خاطر پیام پیامبر (ص) حاضریم بایستیم، حمایت کنیم و هزینه دهیم و ای...

ایستادن برای آرمان هایمان باعث افتخار است 12 Jun 2013 | 03:18 am

سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در فلسطین شاید یک شیعه هم وجود نداشته باشد ولی ما برای یک آرمان متعالی به خاطر پیام پیامبر (ص) حاضریم بایستیم، حمایت کنیم و هزینه دهیم و ای...

ایستادن برای آرمان هایمان باعث افتخار است 12 Jun 2013 | 03:18 am

سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در فلسطین شاید یک شیعه هم وجود نداشته باشد ولی ما برای یک آرمان متعالی به خاطر پیام پیامبر (ص) حاضریم بایستیم، حمایت کنیم و هزینه دهیم و ای...

در عرصه‌ اقتصاد باید براساس اسلام ناب به مردم اعتماد کنیم 12 Jun 2013 | 03:07 am

سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: هر کس منتخب مردم شد باید از فردای آن روز حماسه اقتصادی را کلید بزند، ظرفیت‌ها را در کنار هم قرار دهد.‌

در عرصه‌ اقتصاد باید براساس اسلام ناب به مردم اعتماد کنیم 12 Jun 2013 | 03:07 am

سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: هر کس منتخب مردم شد باید از فردای آن روز حماسه اقتصادی را کلید بزند، ظرفیت‌ها را در کنار هم قرار دهد.‌

Recently parsed news:

Recent searches: