Nfz-lodz - nfz-lodz.pl

General Information:

Latest News:

Awaria telefonów 8 Aug 2013 | 12:40 pm

Informujemy, że wystąpiła awaria telefonii stacjonarnej. W chwili obecnej nie można połączyć się z numerami ŁOWNFZ rozpoczynającymi się od 422754... Operator prowadzi prace związane z usunięciem awari...

Informacja GIS 26 Jul 2013 | 05:54 pm

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami KORONAWIRUSEM (MERS-CoV)

Sprawozdawczość lekarza POZ 22 Jul 2013 | 05:15 pm

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że Świadczeniodawcy realizujący umowę w zakresie świadczeń lekarza poz, zobowiązani są do przekazania informacji o wykonanych badaniac...

Sprawozdawczość z POZ 22 Jul 2013 | 05:10 pm

Sprawozdawczość z POZ W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej za miesiące styczeń – czerwiec 2013 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki O.....

ZIP w urzędach, instytucjach, firmach 22 Jul 2013 | 04:01 pm

Do promocji Zintegrowanego Informatora Pacjenta włączyły się instytucje publiczne, firmy, samorządy miast, powiatów i gmin, szpitale i przychodnie. Poprzez plakaty, ulotki i publikacje w serwisach int...

ZIP w urzędach, instytucjach, firmach 22 Jul 2013 | 04:01 pm

Do promocji Zintegrowanego Informatora Pacjenta włączyły się instytucje publiczne, firmy, samorządy miast, powiatów i gmin, szpitale i przychodnie. Poprzez plakaty, ulotki i publikacje w serwisach int...

Wakacyjny poradnik pacjenta 17 Jul 2013 | 06:33 pm

W związku z okresem wakacyjnym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta opracowało "Wakacyjny poradnik pacjenta". Jest to zwięzła kilkustronicowa ulotka, która w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśn...

Zmiana numerów telefonów w Delegaturze ŁOW NFZ w Sieradzu 5 Jul 2013 | 03:42 pm

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2013 r. w Delegaturze Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Sieradzu nastąpiła zmiana numerów telefonów. Nowe numery: 42 275 41 30 - sek...

Nocna pomoc w Łódzkiem od 1 lipca 2013 r. od godz.18 24 Jun 2013 | 11:53 am

Poniżej znajdą Państwo listę poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z pomocy w nowych miejscach można skorzystać od godz. 18 1 lipca 2013 r. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotn...

Zmiana specjalności komórek organizacyjnych 21 Jun 2013 | 04:26 pm

W związku z wejściem w życie przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nada...

Recently parsed news:

Recent searches: