Nowytarg - nowytarg.pl - Urząd Miasta Nowy Targ

Latest News:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiekt infrastruktury technicznej - ... 27 Aug 2013 | 05:00 am

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 10 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i z...

Zarządzenie nr 0050.Z.116.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej 26 Aug 2013 | 05:00 am

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Pow...

Zarządzenie nr 0050.Z.117.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej 26 Aug 2013 | 05:00 am

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Pow...

Zapraszamy na ławeczki Tygodnika Podhalańskiego 26 Aug 2013 | 05:00 am

Widziałeś Jędrka na Krupówkach? Zobacz też Hankę w Nowym Targu. Góral czytający na Krupówkach Tygodnik Podhalański bije rekordy popularności wśród turystów. W sezonie trafia na mniej więcej tysiąc fot...

Zarządzenie nr 0050.Z.115.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości ... 23 Aug 2013 | 05:00 am

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA NOWEGO TARGU - 2013r. 22 Aug 2013 | 05:00 am

STREETBALL VIII OTWARTE MISTRZOSTWA NOWEGO TARGU W STREETBALLU W RAMACH KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" Cel zawodów: popularyzacja zdrowego stylu życia, organizacja czasu wolnego młodzieży, popula...

Przegląd Tygodniowy - wydanie z dnia 21-08-2013 r. 22 Aug 2013 | 05:00 am

W tym tygodniu w Przeglądzie Tygodniowym emitowanym przez Nowotarską Telewizję Kablową także za pośrednictwem drogi internetowej na stronie  www.ntvkpodhale.pl zamieszczono reportaże z następujących w...

VIII Mistrzostwa Nowego Targu w Streetballu 22 Aug 2013 | 05:00 am

Zagraj w streetball!. W dniu 28 sierpnia 2013 r. na boisku przy ul. Szaflarskiej (obok bloku 142) w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" odbędą się VIII Otwarte Mistrzostwa Nowego Targu w Streetba...

Posiedzenie  Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego w dniu 27 sierpień (wtorek) 2013 r. o godz. ... 22 Aug 2013 | 05:00 am

Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej. Rozpatrzenie pisma Pani Jadwigi Kozik. Rozpatrzenie bieżących spraw mieszkaniowyc...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury w dniu 27 sierpnia (wtorek) 2013 r. o godz. 15:00 Sala nr 117 Urzędu Miasta w Nowym Targu, ul. ... 22 Aug 2013 | 05:00 am

Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Udzielenia w 2013 r. pomocy finansowej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację i...

Recently parsed news:

Recent searches: