Pashamedan - pashamedan.ir

General Information:

Latest News:

باشگاه نفت تهران باید از پاسی ها عذر خواهی کند 7 May 2012 | 10:20 pm

آقای فرکی شما در جایگاهی نیستی که پاس را به رسمیت بشناسی یا نه متاسفانه با جود اینکه 5 سال از انتقال تیم فوتبال پاس به همدان می گذرد، هنوز هستند بعضی از آقایانی که برای مطرح ماندن فراکنی را بهترین را...

Recently parsed news:

Recent searches: