Pbl - pbl.nl - Nieuws - Planbureau voor de Leefomgeving

Latest News:

Houtkap voor bio-energie kan tot meer CO2-uitstoot leiden 12 Aug 2013 | 03:00 am

Kappen van bomen voor bio-energie – als vervanging van fossiele brandstoffen - brengt het risico met zich mee dat de uitstoot van CO2 eerst vele jaren stijgt voordat deze daalt. Het kan wel 100 jaar d...

Fusies corporaties leiden niet tot kostenbesparing 19 Jul 2013 | 03:00 am

In de corporatiewereld komen veel fusies voor, vaak met als doel kostenbesparing. In de praktijk wordt deze kostenbesparing echter meestal niet gerealiseerd. Gefuseerde corporaties hebben gemiddeld ge...

‘Oudere ouderen’ gaan vooral het platteland problemen opleveren 8 Jul 2013 | 03:00 am

Nederland staat aan de vooravond van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16% in 2012 tot 25% in 2040, en daarbinnen stijgt voora...

Voetafdruk Nederlandse voedselconsumptie kan een kwart dalen 29 Jun 2013 | 03:00 am

De consument is de grootste voedselverspiller, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle voedselverspilling (naar schatting tussen de 1,4 en 2,5 miljoen ton per jaar). Met het tegengaan van voe...

Aankondiging PBL-rapport De macht van het menu 25 Jun 2013 | 03:00 am

Op zaterdag 29 juni 2013 verschijnt De Macht van het Menu – opgaven en kansen voor duurzaam en gezond voedsel. Journalisten kunnen het rapport onder een embargo tot 29 juni 2013 toegestuurd krijgen. A...

Liever drang dan dwang 24 Jun 2013 | 03:00 am

Frank Dietz, hoofd Duurzame Ontwikkeling bij het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onthulde tijdens het jublieumcongres ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van voorlichtingsorganisatie M...

Mobiliteit vergrijst sterker dan bevolking 21 Jun 2013 | 03:00 am

Het aandeel ouderen in de bevolking, en daarmee in het verkeer, groeit. Ouderen reizen minder dan de werkende bevolking. De ‘mobiliteitsvergrijzing’ remt dan ook de groei van de totale mobiliteit af e...

22 juni: De 24 uur van de natuur en de Natuurtop 21 Jun 2013 | 03:00 am

Op 22 juni 2013 is de nationale ‘open dag’ van de natuur – de 24 uur van de natuur. Het ministerie van Economische Zaken roept iedereen op om juist deze dag extra van de Nederlandse natuur te genieten...

PBL gaat verder met Ontwikkelingssamenwerking 19 Jun 2013 | 03:00 am

Op 11 mei 2013 hebben de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een convenant afgesloten over een aantal additionele taken die het ...

Wissels omzetten: 21e eeuw vraagt om robuust milieubeleid 17 Jun 2013 | 03:00 am

Het huidige milieubeleid schiet tekort om de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Het is tijd voor een grondige herijking. Daarbij moeten eco-innovatie en eco-efficiëntie centraa...

Related Keywords:

what is nitrogen, bioenergy extensive use, ina post netherlands, environmental concerns in the netherlands, china co2, nationaal planbureau, objective copenhagen, planbureau leefmilieu, model image, "the european benchmark"

Recently parsed news:

Recent searches: