Pleinc - pleinc.nl - Plein C : Nieuws

Latest News:

Plein C zoekt freelance-medewerkers 15 Jun 2011 | 10:00 am

Plein C is in verband met een uitbreiding van taken, op zoek naar adviesvaardige freelance-medewerkers met expertise op het gebied van één of meer disciplines binnen de domeinen kunst- en media-educat...

Vanaf 2013 minder geld voor cultuur 14 Jun 2011 | 10:00 am

Volgens het kabinet moet de cultuursector minder afhankelijk worden van overheidssubsidie. ?Dat is niet gezond en het moet veranderen. Daarom is een cultuuromslag nodig. Subsidie is niet vanzelfspreke...

Kabinet kiest voor kwaliteit 14 Jun 2011 | 10:00 am

Het kabinet vindt cultuureducatie belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkeling en voor de creativiteit van onze samenleving als geheel. Terwijl aan de ene kant stevig wordt bezuinigd ? vanaf 2013 str...

Toekomst Cultuurkaart - Antwoorden Kamervragen 6 Jun 2011 | 10:00 am

Staatssecretaris Halbe Zijlstra reageerde op 31 mei 2011 op de vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport 'Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs'.Lees hier de brief Antwoorden Kamer...

Flitssubsidie bijna op 6 Jun 2011 | 10:00 am

 Het budget voor de Flitsregeling, de subsidie voor cultuureducatie in het primair onderwijs, is bijna op. De Provincie Noord-Holland laat weten dat er nog ? 19.000 beschikbaar is voor komend schoolja...

Opheffing Kunstcompagnie per 1 juli 2011 30 May 2011 | 10:00 am

De Kunstcompagnie in Hoorn wordt per 1 juli 2011 opgeheven. Reden is de stopzetting van de subsidie van Provincie Noord-Holland aan de steunpunten Kunsteducatie. Hiermee komt een eind aan 17 jaar onde...

E 10,90 blijft volgend schooljaar 30 May 2011 | 10:00 am

De Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs, oftewel de geoormerkte subsidie van E 10,90 per leerling, blijft volgend schooljaar bestaan. Hiermee verlengt het ministerie van OCW d...

Van Reenenschool verkozen tot Cultuurschool van Noord-Holland 24 May 2011 | 10:00 am

School uit Bergen scoort op creativiteit en enthousiasme  De Van Reenenschool uit Bergen is verkozen tot de Cultuurschool van Noord-Holland 2011. Op de drukbezochte jaarlijkse bijeenkomst voor Noord-H...

Krant in de klas wordt Nieuws in de klas 24 May 2011 | 10:00 am

Op 18 mei 2011 is de naam van Krant in de Klas gewijzigd in Nieuws in de klas. De nieuwe naam brengt tot uitdrukking dat in het educatieve aanbod niet de drager (gedrukte krant, computer, tablet, smar...

Een pluim voor Cultuureducatie 24 May 2011 | 10:00 am

Tien Noord-Hollandse ICC'ers hebben tijdens de jaarlijkse dag voor Noord-Hollandse cultuurcoördinatoren een pluim gekregen voor hun werkzaamheden als ICC'er. Zij ontvingen een culturele waardebon t.w....

Related Keywords:

hakkeman groep 3, philip van der zee, meel molen zuid holland, stichting de poelboerderij, romeinse latifundium, vo-veiling, poep icc, terugkomdag, voc kist, school broekerveiling

Recently parsed news:

Recent searches: