Ratb - ratb.ac.th

General Information:

Latest News:

เอกสารและแบบฟอร์ม 17 Dec 2012 | 02:15 pm

เอกสารแบบฟอร์มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -ปกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ -คำอธิบายรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -โครงสร้างการจัดกิจกรรม -กิจกรรมIS 3ครบสมบูรณ์

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการการสอนภาษาจีน จังหวัดราชบุรี 23 Aug 2012 | 11:43 am

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการการสอนภาษาจีน จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 

ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ทราบเลขทีวุฒิบัตรที่สอบนักธรรมของปีที่ผ่านมาสามารถเช็คดูได้ที่เว็ปนี้ 10 Aug 2012 | 07:04 am

ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ทราบเลขทีวุฒิบัตรที่สอบนักธรรมของปีที่ผ่านมา สามารถเช็คดูได้ที่เว็ปนี้ http://gongtham.org/pass_exam/index.html

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ 9 Aug 2012 | 12:28 pm

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  สำหรับโรงเรียนปกติ   

ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร 9 Aug 2012 | 12:24 pm

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง  ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 รายการ

รูปภาพกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ และ สวดโอ้เอ้วิหารราย 7 Aug 2012 | 02:03 pm

รูปภาพกิจกรรมของทั้ง2กิจกรรมสามารถเข้าไปดู้ได้ที่หน้าเว็ปของ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศ เรียน ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม AcuStudio 6 Aug 2012 | 08:19 am

ประกาศ เรียน ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม AcuStudio 1.ให้เตรียม Notebook และนำมาลงโปรแกรมก่อนวันอบรม 2.ในกรณีไม่มี Notebook ให้ลงชื่อแจ้งที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตฯ...

นักเรียนที่ยังไม่ได้นำใบเซ็นต์ชื่อรับรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมาคืนกรุณานำมาส่งคืนที่ห้องอินเทอร์เน็ต(ด่วน) 23 Jul 2012 | 03:04 pm

นักเรียนห้องต่อไปนี้กรุณานำใบเซ็นต์ชื่อรับรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมาคืนที่ห้องศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ม.1/1 ม.2/1 ม.3/6 ม.4/9 ม.5/15 ม.6/3 ม.1/13         ...

นักเรียนที่ยังไม่ได้นำใบเซ็นต์ชื่อรับรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมาคืนกรุณานำมาส่งคืนที่ห้องอินเทอร์เน็ต(ด่วน) 23 Jul 2012 | 12:04 pm

นักเรียนห้องต่อไปนี้กรุณานำใบเซ็นต์ชื่อรับรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมาคืนที่ห้องศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ม.1/1 ม.2/1 ม.3/6 ม.4/9 ม.5/15 ม.6/3 ม.1/13 ม.2/4 ม.3/9 ม.6/6 ม.1/16 ม.2/6 ม...

ร่างขอบเขตของงาน 20 Jul 2012 | 12:29 pm

  สามารถโหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

Recently parsed news:

Recent searches: