Selor - selor.be

Latest News:

Attaché (Bouwkunde) (m/v) voor de Regie der Gebouwen (1 plaats) 27 Aug 2013 | 05:00 am

Je bent mee verantwoordelijk voor het beheer van het gebouwenpatrimonium van Regie der Gebouwen (administratieve gebouwen, gerechtsgebouwen, gevangenissen, asielcentra, ...). Je werkt rechtstreeks on...

Wetenschappelijk administratief deskundige (m/v) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (7 plaatsen) 26 Aug 2013 | 05:00 am

Je concrete takenpakket hangt af van de plaats waar je terecht komt. Je kan terecht komen in een van de onderstaande DG’s: DG PRE Vergunning • Je beheert wetenschappelijke dossiers over activiteiten ...

Expert administratif scientifique (m/f) pour l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (7 plaatsen) 26 Aug 2013 | 05:00 am

Le contenu de vos tâches dépend de la Direction Générale (DG) dans laquelle vous serez affecté. Vous pouvez travailler dans une des DG suivantes : DG PRE Autorisation • Vous gérez les dossiers scient...

DIRECTEUR-GENERAAL ONDERZOEK & RUIMTEVAART (m/v) voor de POD Wetenschapsbeleid (1 plaats) 26 Aug 2013 | 05:00 am

Doel van de job De uitwerking en uitvoering coördineren van strategische en operationele plannen voor de algemene directie Onderzoek en Ruimtevaart, teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van ...

DIRECTEUR GENERAL "RECHERCHE & ESPACE" (M/F) pour le SPP Politique scientifique (1 plaats) 26 Aug 2013 | 05:00 am

Raison d'être de la fonction L'élaboration et la mise en œuvre d'une coordination des plans stratégiques et opérationnels de la Direction générale Recherche et Espace, afin de contribuer à la réalisa...

Arts (m/v) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (1 plaats) 26 Aug 2013 | 05:00 am

Je garandeert de veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen of gezondheidsproducten en zorgt er mee voor dat essentiële nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt geraken: Je evalueert de klini...

Médecin (m/f) pour l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (2 plaatsen) 26 Aug 2013 | 05:00 am

Vous garantissez la sécurité et l’efficacité du médicament et produit de santé et contribuez à ce que le patient obtienne rapidement de nouveaux médicaments essentiels : Vous évaluez les données ...

Industrieel ingenieur bouw en elektriciteit (m/v) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (1 plaats) 23 Aug 2013 | 05:00 am

Je controleert de gebouwen en de werking van de installaties in het kader van contracten met privé-firma's en in het kader van de uitvoering van projecten. Je inspecteert de materialen en de werken om...

Geschäftsführender Direktor (m/f) für die Dienststelle für Personen mit Behinderung (1 plaats) 23 Aug 2013 | 05:00 am

Der Geschäftsführende Direktor ist der Hauptverantwortliche der Dienststelle für Personen mit einer Behinderung. Er führt die Beschlüsse des Verwaltungsrates aus. Er leitet das Personal und sorgt für ...

Verantwoordelijke Beheerscontrole (m/v) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (1 plaats) 23 Aug 2013 | 05:00 am

Je ontwikkelt en beheert een geïntegreerd beheerscontrolesysteem en waakt over de goede werking van de beheersinstrumenten (software, tabellen, enz.) met als doel de beheerscontrole van alle processen...

Recently parsed news:

Recent searches: