Spu - spu.ac.th - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Latest News:

“ความร่วมมือทางวิชาการ” 27 Aug 2013 | 01:31 pm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล นาย...

“ศรีปทุม” วางยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศรับ AEC 27 Aug 2013 | 11:55 am

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เห็นได้จากการเตรียมความพร้อม การวางแผนการทำงานพร้อมรับการเข้าสู่อาเซียน มหาวิทยาลัยศรีปทุมเองในฐานะมหาวิ...

เด็กถา’ปัตย์ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง ชนะเลิศการประกวด Architecture & Design Contest 2013 และเป็นหนึ่งเดียวในเอเซียที่ได้รับเลือกเข้าฝึกงานเป็นสถาปนิกที่ Zaha... 22 Aug 2013 | 09:23 am

สร้างชื่อและกวาดรางวัลมามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับ”เด็กสถาปัตย์” ศรีปทุม ล่าสุดสดๆร้อนๆ “ วิชญ์ชาญ หวานชิต”  (ฟิล์ม) ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหมาดๆก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอี...

“ความร่วมมืออนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัย” 7 Aug 2013 | 02:30 pm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ...

พิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดินและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 18 Jul 2013 | 12:14 pm

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดินและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริมสิริมงคลในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย...

วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม 17 Jul 2013 | 03:52 pm

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัย “วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2556 วันที่ 17 กรกฎาคม  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจาร...

ประกาศเกียรติคุณ วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ “ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2556″ 17 Jul 2013 | 03:31 pm

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในงาน“วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งม...

“ทำบุญอาสาฬหบูชา” 15 Jul 2013 | 02:43 pm

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ปี2556 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำพิธีตักบาตรทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันขึ้น 15 ค่ำ...

Academy Of Business Creativity (ABC) 3 Jul 2013 | 02:40 pm

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนเรียนรู้กลยุทธ์จากสุดยอดเซียนธุรกิจ นักบริหาร ผู้ที่เคยพลิกเกมการแข่งขันมาแล้วด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ สร้างความแตกต่างในโลก...

น้อมจิต บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 3 Jul 2013 | 02:32 pm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต “น้อมจิต  บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี”  ระหว่างวันที่  9  -  10 ...

Related Keywords:

photoshop cs3, kaizen, spu, seclub, access 2003, Sripatum University, spu.ac.th, SPUC, แบบ spullm 4

Recently parsed news:

Recent searches: