Sun - sun.mv

General Information:

Latest News:

ވައިޓް ހައުސްގައި ވެސް ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަނީ! 19 Aug 2013 | 04:11 pm

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ވައިޓް ހައުސްގެ ފުރާޅުގައި އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކ...

ކޯޓު އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ރަސްދޫ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި 19 Aug 2013 | 03:41 pm

އއ. ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެއްގޮތަށް މީހެއްގެ ޕެންޝަން ފައިސާ އެ ކޯޓުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާތީ އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ ބޭފުޅަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ރަސްދޫ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފ...

ޖަލުން ފިލަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މިސުރުގެ 36 ގައިދީއަކު މަރާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ 19 Aug 2013 | 02:33 pm

ޤާހިރާ (އޮގަސްޓް 19): މަގާމުން ދުރުކޮށްފައިވާ މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުރްސީ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އިޚްވާނުލްމުސްލިމޫންޖަމާއަތުގެ މެންބަރުންތަކެއް ޤާހިރާގެ ޖަލަކުން ފިލަން އުޅެނިކޮށް ...

ޗައިނާގެ އިސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީޢަތް ކުރަނީ 19 Aug 2013 | 02:30 pm

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 19): ޗައިނާގެ ކުރީގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ބޫ ޗީ ލާއިގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތާއި ނަހަމަ ގޮތުގައި މަޤާމުގެ ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީޢަތް ކުރަންފަށައިފި އެވެ...

ބާސާއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް 19 Aug 2013 | 02:23 pm

ސްޕެނިސް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 7-0 ލަނޑުން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށް ބާސެލޯނާގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

މޮރީނިއޯ އަށް ޗެލްސީއާއެކު ރަނގަޅު ފެށުމެއް 19 Aug 2013 | 02:17 pm

ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވި ފަހުން އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލީގު މެޗު 2-0 އިން ހަލް ސިޓީ ޓައިގާސް ބަލިކޮށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

ވަލީދުގެ ޓީވީ ޗެނަލުން އިޚްވާނުލްމުސްލިމޫންގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ބޭރުކޮށްފި 19 Aug 2013 | 02:16 pm

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ބިންޢަބްދުލްޢަޒީޒަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ވަލީދު ބިން ތަލާލުގެ ޓީވީ ޗެނެލްއެއް ކަމަށްވާ "އައްރިސާލާ" ޗެނެލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްލާމީ ދަންނަބޭކަލެއް ކަމަ...

ގާތިލުންނާއި ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ތިބެ ޖަރީމާ ހިންގި މީހުންނަށް ވެސް އަދަބު ލިބެންޖެހޭ! 19 Aug 2013 | 02:06 pm

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީއަކީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ހުނަރުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ ހިތް...

ރައީސް ވަހީދު ފުވައްމުލަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި 19 Aug 2013 | 01:45 pm

އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރޮބާޓޯ ސޮލްޑާޑޯގެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވެޖެ 19 Aug 2013 | 01:29 pm

ކްލަބް ރެކޯޑް ފީއަކަށް މިސީޒަނަށް ޓޮޓެންހަމް އަށް ގެނައި ސްޕެއިން ފޯވަޑް ރޮބާޓޯ ސޮލްޑާޑޯ ޖަހައިދިން ލަނޑުން 1-0 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

Recently parsed news:

Recent searches: