Most درب را آهسته ببندید related news are at:

soleymany.ir – کتیبه | نوشته‌های سعید سلیمانی در مورد فرهنگ، جامعه، ارتباطات و… ما مردم

شوراهای عالی فضای مجازی و «واقعی» 4 Aug 2013 | 12:15 am

این مطلب را برای هفته‌نامه عصر ارتباط نوشته‌ام که در شماره امروزش (۱۲ مرداد) منتشر شده است: از همان روز نخست که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، نکته‌ای در ذهن نویسنده این مطلب شکل گرفت که فرصتی پیش ن...

اعترافات یک ننویسنده: چرا از او ننوشتم؟ 17 May 2013 | 05:40 pm

امروز روز پیروزی بزرگ است. اسپانیا صاحب پادشاهی شده، این پادشاه من هستم. یادداشت‌های یک دیوانه، نیکلای گوگول در این چندسال، با همه کارهایی که کرد، همه آنچه بر سرمان آورد، همه حرف‌هایی که زد و خشم‌مان ...

More درب را آهسته ببندید related news:

Recently parsed news:

Recent keywords:

Recent searches: