Most QT related news are at:

cgntv.net – 온 세상을 위한 복음의 통로 CGNTV

65편 세상에서 승리하는 습관 - 전옥표 대표/위닝경영연구소[강석우 김자옥의 하늘빛향기] 31 May 2012 | 08:00 am

65편 세상에서 승리하는 습관 - 전옥표 대표/위닝경영연구소[강석우 김자옥의 하늘빛향기] [65편] 세상에서 승리하는 습관 - 전옥표 대표/위닝경영연구소 생존경쟁이 치열한 세상 가운데 강연과 교육을 통해 새로운 전략을 제시하는 위닝경영연구소의 전옥표 대표! ''모세처럼 기도하고 여호수아처럼 실행하라'' 를 펴낸 그가 제시한 균형 있는 삶을 위해 승리를 ...

제4차 한미의료선교대회, 뉴욕에서 개최[네트워크] 31 May 2012 | 08:00 am

제4차 한미의료선교대회, 뉴욕에서 개최[네트워크] ▶앵커멘트◀   제4차 한미의료선교대회가 뉴욕에서 열렸습니다. 그 현장을 미주 CGNTV가 다녀왔습니다.   ▶리포트◀   제4차 한미의료선교대회가 뉴욕퀸즈한인교회에서 열렸습니다. 이번 대회는 특별히 KAMHC와 KPM 두 단체가 연합해 개최했습니다. 미 서부지역에서 활동하며 많은 의료인이 회원으로 있는 ...

More QT related news:

Icons: Qt turbomilk.com 31 May 2011 | 11:25 pm

We enjoy working with clients from Norway very much. Framebase, for which we drew a character, approached us with an order for icons. These were more like mini illustrations rather than icons. Althoug...

Qt Creator 2.5 RC released my-maemo.com 25 Apr 2012 | 09:50 am

Qt Creator 2.5 Release Candidate has been released today. Since the beta release a lot of bug fixing (180+) has been done, including some crashes and some regressions in the C++ code model handling. T...

Qt SDK 1.2.1 update and Qt 3D 1.0 released my-maemo.com 12 Apr 2012 | 09:49 am

The Qt SDK 1.2.1 is now available for download. It brings increased stability to the Qt SDK 1.2. The updated SDK includes Qt 4.8.1 desktop installers for Mac and Windows in addition to Qt source packa...

PySide Becomes a Qt Add-On my-maemo.com 7 Mar 2012 | 06:34 pm

PySide has now finished migration from its previous standalone setup to Qt Project infrastructure. Being a Qt Add-on provides PySide a permanent home and perfect alignment with Qt Frameworks. Furtherm...

Xuppy中文测试FF版的修正版发布,156MB,另附一些常用工具和游戏 cnbits.com 18 Apr 2011 | 07:09 pm

4月18日: 重新上传了ppstream和libqt库,以解决ppstream不能运行的问题,并减少了libqt包的大小。 重新打包了刺猬大战,现在网络对战的时候武器库正常了。 PPstream for linux 1.0 1.6MB QT-4.7.2支持库 16MB 刺猬大战 0.9.15 112.05MB 4月16日: 1、补全了上次漏掉的libunique库; 2、现在的字体...

Jak skompilować Qt5? blog.matthew.org.pl 26 May 2012 | 02:46 am

Kompilacja Qt, szczególnie jeżeli w grę wchodzi dodanie do niego WebKita czy kompilacja wersji rozwojowych nigdy nie była łatwa. Jednym się udawało, innym wyskakiwały magiczne błędy których nikt nie p...

O Qt co w domku z Oknami stało blog.matthew.org.pl 9 Apr 2012 | 05:00 am

Ostatnio dość często docierają do mnie pytania o Qt pod Windowsem.  Czy kod napisany pod innym systemem będzie działał pod Windowsem? Jak zainstalować Qt pod Windowsem? Czy będzie pan pisał w Qt pod W...

DVDFab 8.1.5.9 Qt Final - Multilang. 9fix.com 21 Jan 2012 | 02:50 pm

DVDFab 8.1.5.9 Qt Final - Multilang. | 20MB |4Host TR: DVDFab Platinum tümü bir arada DVD ve Blu-ray, Blu-ray 3D kopyalama, dönüstürme ve yazma programidir. DVD'den DVD'ye 5 (tam disk, ana film, parç...

Animated tiles Qt demo on N900 n900.net 26 Feb 2010 | 07:51 am

Animated tiles demo app powered by Qt on Nokia N900. High performance and smooth transitions impressing. Join the discussion on N900 Forum. You can also subscribe or follow on Twitter to get notified...

Với công ty CP, chủ tịch HĐQT có được kiêm Phó giám đốc công ty không? Phó Giám đốc công ty có được kiêm kế toán trưởng không? luathoangminh.com 21 Dec 2009 | 09:49 pm

 Trảlời : Việc bầu chức danh quản lý, Điều hành công ty CP được thực hiện theo các quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 và điều lệ công ty. Luật doanh nghiệp 2005 không cấm Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám...

Recently parsed news:

Recent keywords:

Recent searches: