Most nhibernate related news are at:

forum.springframework.net – Spring for .NET Community Forums

How to get multple update types - getting 401 error 22 Aug 2013 | 03:09 am

Hello, According to LinkedIn, network updates does not return all update types, we have to ask for them. So I am using following code to get CONN & SHAR updates: string updateType = "type=SHAR&type=...

Framework storage of WebSocketSessions 22 Aug 2013 | 12:32 am

Hi all, I am looking at using spring 4.0 websockets and ActiveMQ (rabbit). One of the use cases that I need to cover is getting a message from a web socket, sending it to a queue, then replaying to ...

More nhibernate related news:

Lviv .Net User Group #4 lvivcommunity.net 4 Jul 2010 | 07:47 pm

Hi All, And here is our new meeting! Meeting will take place at SoftServe meeting room at Pasternaka street 5 on 14 of July at 19:30. Agenda: 1. "NHibernate" by Andriy Buday 2. "MEF" by Derik Whit...

Nhibernate returns duplicate results on paged data sets – work around webdevbros.net 12 Nov 2010 | 01:02 am

Recently, while implementing a page-able data grid with nHibernate and MVC Contrib Grid, I came across a strange problem. My result set had duplicates, and the strange thing was that it would only hap...

NHibernate Detached Criteria is not Reusable blog.streamlinelogic.ca 20 Jul 2010 | 08:52 am

While working on a paging feature for our application I discovered that the NHibernate detached criteria is not reusable. My goal was to create a single call to a repository using one detached criteri...

Hibernate Connection Pooling: why isn't the default one for production? ryansvihla.blogspot.com 27 Jun 2010 | 01:53 am

Hibernate unlike NHibernate comes with a variety of connection pooling options. The three primary ones of which I'm aware are Proxool, Apache DBCP, and c3p0 . I myself have only so far used c3p0 and i...

[NHibernate] Fluent NHibernate – łączenie z bazą danych i kreowanie jej schematu vebaspect.wordpress.com 9 Jan 2011 | 03:18 am

Celem mojego pierwszego wpisu dotyczącego NHibernate było krótkie wprowadzenie w świat tego ORM’a. Dziś przyszedł czas na trochę praktyki. Zaczniemy od prostej konfiguracji aplikacji (konsolowej), aby...

[SDJournal] NHibernate vs Entity Framework. Frameworki ORM dla platformy .NET vebaspect.wordpress.com 4 Jan 2011 | 09:01 pm

Kilka dni temu opublikowany został najnowszy numer (02/2011) magazynu SDJournal. Spośród wszystkich artykułów chciałbym szczególnie polecić jeden, którego tematyka jest mi ostatnimi czasy bardzo blisk...

[NHibernate] Podstawowe pojęcia vebaspect.wordpress.com 29 Dec 2010 | 10:50 am

Na początku grudnia postanowiłem, że do końca tego roku poznam NHibernate. W ogromnej liczbie projektów przeglądanych przeze mnie w sieci wykorzystywany był właśnie ten ORM. Było to wystarczającą moty...

NHibernate Step by Step (五)Criteria Query abluedog.cnblogs.com 27 Apr 2006 | 01:24 am

NHibernate Step by Step (五)Criteria Query可能很多人象我一样,刚开始接触HQL时,脑袋一片混沌,这是什么语法嘛!!之所以这样,是因为我们总是会先入为主地将之与SQL想比,虽然HQL看起来很SQL,而且设计时就有这样的意图,但是毕竟是两种差别很大的东西,难免就会出现理解偏差的问题。好了,我们今天就不让大家脑袋发晕了,HQL我们暂时放一放。今天我们来说另外一种查...

NHibernate Step by Step (四)Session、Query及HQL abluedog.cnblogs.com 18 Apr 2006 | 02:45 am

NHibernate Step by Step (四)Session、Query及HQL我们总结一下在第二篇中的Session操作:1. 获取记录Personperson=(Person)session.Get(typeof(Person),1);2. 保存记录session.Save(person);3. 删除记录Personperson=(Person)session.Get(typeof(P...

NHibernate Step by Step (三) Configuration和Sessionfactory abluedog.cnblogs.com 18 Apr 2006 | 02:38 am

NHibernate Step by Step (三)Configuration和Sessionfactory好了,我们再从头看一看Configuration,是否只能从App.config中取配置信息??当然不是了,以下是3种最常见的配置: Configuration config = new Configuration();这种配置方法将会到应用程序配置文件(App.Conf...

Recently parsed news:

Recent keywords:

Recent searches: