Thmilk - thmilk.vn

General Information:

Latest News:

Sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT hương việt quất tự nhiên 19 Aug 2013 | 12:43 pm

348.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT hương việt quất tự nhiên Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Thực p...

Sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT hương dâu tự nhiên 19 Aug 2013 | 12:41 pm

348.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT hương dâu tự nhiên Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Thực phẩm bổ...

Sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT hương cam tự nhiên 19 Aug 2013 | 12:23 pm

348.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT hương cam tự nhiên Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Thực phẩm bổ...

Sữa chua uống men sống việt quất tự nhiên 22 Jul 2013 | 03:17 pm

336.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua uống men sống việt quất tự nhiên Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Thực phẩm bổ sung, không sử d...

Sữa chua uống men sống dâu tự nhiên 22 Jul 2013 | 03:13 pm

336.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua uống men sống dâu tự nhiên Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Thực phẩm bổ sung, không sử dụng ch...

Sữa chua uống men sống cam tự nhiên 22 Jul 2013 | 03:11 pm

336.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua uống men sống cam tự nhiên Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Thực phẩm bổ sung, không sử dụng ch...

Sữa chua uống men sống hương vanilla tự nhiên 22 Jul 2013 | 02:57 pm

336.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua uống men sống hương vanilla tự nhiên Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Thực phẩm bổ sung, không ...

Sữa chua ăn TH true YOGURT nha đam tự nhiên 22 Jul 2013 | 02:20 pm

264.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua ăn TH true YOGURT nha đam tự nhiên Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Không sử dụng chất bảo q...

Sữa chua ăn TH true YOGURT có đường 22 Jul 2013 | 02:09 pm

264.000 đ 48 hộp/thùng Số lượng Sữa chua ăn TH true YOGURT có đường Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Không sử dụng chất bảo quản. HƯỚNG...

Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH true MILK (1Lít). 18 Jun 2013 | 12:27 pm

384.000 đ (12 hộp / thùng) Số lượng Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH true MILK (1Lít). Xuất xứ nguyên liệu đầu vào: Sử dụng hoàn toàn sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH. Đạt tiêu chuẩn...

Recently parsed news:

Recent searches: