Tu-varna - tu-varna.bg

General Information:

Latest News:

Месец на науката 2013 25 Jul 2013 | 03:51 pm

27.09.2013 Тържествено откриване на „Месеца на науката 2013”: • Откриване на изложби: „Научни постижения на звената в ТУ-Варна” • Откриване на Юбилейна научна конференция „45 години катедра КНТ ...

Виенски университет очаква нашите студенти 17 Jul 2013 | 06:55 pm

Официално пристигна договорът за взаимно сътрудничество, подписан неотдавна от проф. д-р инж. Овид Фархи, ректор на Технически университет – Варна и Mr. Fritz Schmöllebeck  - ректор на University of A...

Пето място в Европа за отбора на нашите студенти – иноватори 17 Jul 2013 | 06:49 pm

От 3-ти до 5-ти юли т.г., в гр. Лиеж, Белгия, 21 студентски отбора се състезаваха за званието „Най-добра студентска компания в Европа”. Република България беше представена от отбора на Технически унив...

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТУ-ВАРНА ПРЕМИНА УСПЕШНО ПЪРВИ НАДЗОРЕН ОДИТ 17 Jul 2013 | 12:15 pm

     На 11 и 12 Юли 2012 г., успешно бе проведен първи надзорен външен одит на системата за управление на качеството (СУК) на Технически университет – Варна от сертифициращата организация РИНА БЪЛГАРИ...

Производствена практика на ученици от ПГЕ в ТУ 11 Jul 2013 | 04:25 pm

Ученици от единадесетите класове от Професионалната гимназия по електротехника в гр. Варна ще проведат своята двуседмична производствена практика в лабораториите на Технически университет – Варна.  Те...

Отчет за дейността по проект за нови електронни форми на обучение в ТУ 11 Jul 2013 | 04:18 pm

На 15 октомври 2012г., доц. д-р инж. Велко Наумов, зам. ректор по Международно сътрудничество и Ръководител отдел „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти”, получи подписан договор за финанс...

Делегация на ТУ на делово посещение във виенски университет 8 Jul 2013 | 04:40 pm

Делегация от: проф. д-р инж. Овид Фархи, ректор на Технически университет – Варна, доц. д-р инж. Велко Наумов, зам. ректор по международно сътрудничество и декан на Функционален деканат „Чуждестранни ...

Изнесени занятия за студенти от специалност „Електроника” 8 Jul 2013 | 04:36 pm

Наскоро наши студенти третокурсници – бакалаври и първокурсници – магистри от специалност „Електроника” бяха на двудневно посещение в производствената база на фирма Sensata Technologies в Ботевград. Т...

МАГИСТЪРСКИТЕ ДИПЛОМНИ РАБОТИ – ВЕЧЕ ЗА РЕАЛНИ ФИРМЕНИ ПРОБЛЕМИ 4 Jul 2013 | 11:54 am

15 фирми от страната създадоха Консултативен съвет за взаимопомощ с катедра „Електротехника и електротехнологии” ( ЕTЕТ) на  ТУ - Варна Всяка учредителна процедура е свързана с известна органи...

Покана 2 Jul 2013 | 12:43 pm

Секция ”Технически науки” към Съюза на Учените – Варна, базирана в ТУ – Варна организира постоянно действащ семинар: „ДОСТИЖЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ”

Recently parsed news:

Recent searches: