Turkmenistan-diaspora - turkmenistan-diaspora.org - HALKARA | HALKARA

Latest News:

30-njy awgustda TD-niň ekranlarynda 26 Aug 2013 | 04:19 am

“Türkmenistan-Diaspora” taslama neşiriniň redaksion kollegiýasy Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň işgärleri tarapyndan 2012-nji ýylda ýazga geçirilen “Pederler hakydasy” atly dokumental film...

Giň gerimli maliýe çärelerine zerurlyk 23 Aug 2013 | 01:08 pm

(Surat jemgyýetçilik domeýnindedir) Maliýe ulgamyny dünýäniň iň garyp adamlary üçin elýeterli etmek olaryň ykdysady mümkinçilikleriniň öňündäki böwedi aradan aýryp, durmuş derejelerini ýokarlandyryp ...

Inflýasiýa gumrulary aglanda 14 Aug 2013 | 07:26 am

Dollar banknotlary (CC BY-SA 3.0) Ýakynda “Wall Street Journal” gazetiniň baş sahypasynda çap edilen makalada Birleşen Ştatlarda pes derejeli inflýasiýanyň boljagyny çaklan maliýe syýasaty boýunça “g...

Alty aýda Türkiýäniň daşary söwda defisiti $7.6 milliard ýokarlandy 31 Jul 2013 | 05:42 pm

Türkiýäniň Haýdarpaşa porty (V&A Dudush, CC BY 3.0) Şu ýylyň ilkinji ýarymynda Türkiýäniň daşary söwda defisiti geçen ýylky döwür bilen deňeşdirilende $7.6 milliard köpeldi. Çarşenbe güni çykarylan h...

Türkiýe Halki Seminariýasyny täzeden açyp biler 31 Jul 2013 | 05:04 pm

Grek Prawoslaw Halki seminariýasy (Lapost, CC BY-SA 3.0) Türkiýäniň adalat ministri Sadullah Ergin ýurduň hökümetiniň Heýbeliadada ýerleşýän Grek Prawoslaw seminariýasyny, ýagny dini mekdebini täzede...

Dokuz aýyň içinde Ysraýyl-Palestina ýaraşygy maksat edinilýär 31 Jul 2013 | 01:11 pm

Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretary Jon Kerri (ortada), Ysraýylyň adalat ministri Tzipi Liwni (sagda) we Palestinanyň Baş araçysy Saib Erekat el berişýär. (Fotosuratyň eýeçiligi: ABŞ-nyň Döwlet depart...

Maýkl Sandel: Puluň satyn alyp bilmeýän zady 28 Jul 2013 | 07:17 pm

Garward Uniwersitetiniň pelsepeçisi Maýkl Sandel Biz islendik zady satyn alyp ýa satyp bolýan döwürde ýaşaýarys. Soňky 30 ýylyň dowamynda bazarlar we bazar bahalary biziň durmuşymyzy ähli tarapdan gu...

Ýazyjy Çary Aşyryň ýogalanyna 10 ýyl dolýar 22 Jul 2013 | 04:50 pm

Çary Aşyrow Ençeme poeziýa we proza eserlerini döredip, halkyň söýgüsini gazanan Türkmenistanyň halk ýazyjysy, front şahyry Çary Aşyrowyň aramyzdan gidenine şu ýyl 10 ýyl dolýar. Ol bir asyr mundan ö...

Adam tebigy taýdan esger däl 22 Jul 2013 | 01:30 pm

Döwrebap adamyň öz ata-babalaryndan has köp ýa az söweşegendigini kesgitlemek mümkin däldir. (CC BY-SA 3.0) Sosiobiologiýa ylmynyň düýbüni tutan Edward Wilson bir mahal ýazan ylmy işleriniň birinde “...

Onlaýn sapaklar adaty uniwersitetleri çüňke gabaýar 21 Jul 2013 | 02:42 pm

Häzir MOOC-lar mugt hem bolsa, olara maýa goýýanlar geljekde bu işden uly girdeji gazanyp boljagyna ynanýarlar. (Suratyň eýeçiligi: Axel Pettersson, CC BY-SA 3.0) Internet ýokary bilim senagatyna haý...

Recently parsed news:

Recent searches: