Uniza - fpedas.uniza.sk

General Information:

Latest News:

Rozvrhy pre externistov ZS 2013/14 1 Aug 2013 | 01:08 pm

CD EMP EOaM, IPS LD Pošty VD ŽD

Výsledok výberového konania 29 Apr 2013 | 09:11 am

Výberové konanie na funkčné miesto docenta na Katedre ekonomiky, fakulte PEDAS, bolo zverejnené 26.3.2013 a konalo sa dňa 24.4.2013. Na funkčné miesto docenta sa prihlásila jedna uchádzačka, doc. Ing....

Dekanské voľno 14 Mar 2013 | 01:13 pm

Dekanka FPEDAS ŽU v Žiline udeľuje študentom denného bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia dňa 28. marca 2013 dekanské voľno.

Prípravný kurz matematiky 30 Jan 2013 | 05:45 pm

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky pre záujemcov o štúdium na fakulte PEDAS ponúka prípravný kurz ma...

Autorizované centrum Cambridge ESOL na UCV ŽU 16 Jan 2013 | 03:50 pm

V informáciách možno nájsť: Informácie o Cambridge centre Cenník Cambridge kurzov a skúšok Referenčný rámec pre jazyky v EU Informácie o skúške BEC – Vantage Letáky ku skúškam: FCE, CAE a BEC – V...

Získanie diplomu za vynikajúcu prezentáciu výsledkov 7 Dec 2012 | 03:48 pm

Žilinská univerzita v Žiline sa zúčastnila v termíne 07.11-11.11.2012 na prezentácii vedecko-výskumných aktivít Centra excelencie pre leteckú dopravu v rámci podujatia "Týždeň vedy a techniky na Slove...

Oznámenie o konaní prednášky 19 Nov 2012 | 02:46 pm

Dekanka FPEDAS oznamuje, že sa uskutoční 29. novembra 2012 o 9.00 verejná habilitačná prednáška Ing. Andreja Dávida, PhD. Verejná habilitačná prednáška

Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov 29 Oct 2012 | 09:15 am

Slovenská akademická informačná agentúra Vás pozýva na seminár "Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov – podmienky a možnosti". Seminár sa uskutoční dňa 8. novembra 2012 (9:30 – 12:00 hod.) v z...

Nový spoj MHD 17 Oct 2012 | 02:24 pm

Od 3. 11. 2012 bude do areálu ŽU premávať nový spoj MHD. Informácie o zriadení tejto linky môžete nájsť na stránke DPMŽ: http://www.dpmz.sk/n86/ Linka ponúka možnosť cestovať rýchlejšie, napr. zo žel...

Študentská osobnosť Slovenska 2011/2012 17 Oct 2012 | 02:21 pm

Junior Chamber International - Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International - jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Jedný...

Related Keywords:

DPS, fri, spoje, uniza, zilinska univerzita, virtuálna knižnica, žilinská univerzita v žiline, žilinská univerzita, uniza.sk

Recently parsed news:

Recent searches: