Uprawnieniabudowlane - uprawnieniabudowlane.pl - Uprawnienia Budowlane

Latest News:

Statystyki PIIB w 2012 roku 7 Aug 2013 | 06:11 pm

LICZBA CZŁONKÓW 115 663 – członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2012 r., 5798 nowych członków przyjęto w 2012 r., 54,38% osób nowo przyjętych miało mniej niż 36 lat, 62 396 członków PIIB repre...

Pliki cookie 22 Mar 2013 | 11:40 pm

Jesteśmy bardzo zainteresowani poznaniem, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych w tym serwisie. Jeżeli się na to zgodzisz, zachowamy na Twoim komputerze tzw. plik cookie, który umożliwi zbie...

Budżet PIIB na rok 2013 czyli na co idą pieniądze ze składek 21 Mar 2013 | 01:45 pm

Jak co roku Polska Izba Inżynierów opublikowała założenia budżetowe na rok 2013. Możemy się z niego dowiedzieć między innymi: Jak nietrudno się domyślić głównym źródłem przychodów Izby są nasze składk...

Darmowy dostęp do norm budowlanych dla członków PIIB 21 Mar 2013 | 01:03 pm

Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dostęp online do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm związanych z budownictwem. Dostęp jest darmowy dla wszystkich członków Izby i odbywa się on...

PIIB – Podwyżka składek członkowskich w 2013 roku 11 Mar 2013 | 05:52 pm

W dniach 6 i 7 lipca 2012 odbył się XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2011,...

PIIB przeciwko planom deregulacji 11 Mar 2013 | 05:37 pm

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz z członkami Grupy B-8 wyraziła sprzeciw w związku z propozycją drugiej transzy deregulacji zawodów, obejmującej zawody: budowlane, finansowe i transportowe. Swo...

Druga transza deregulacji – Planowane zmiany w uprawnieniach budowlanych 8 Mar 2013 | 02:33 pm

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 02.10.2012 opublikowało projekt ustawy ułatwiającej dostęp do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych zwany „drugą transzą deregulacyjną”. Pla...

Egzaminy na uprawnienia budowlane 2012 – Zdawalność i statystyki 2 Mar 2013 | 07:46 pm

Jak podała Polska Izba Inżynierów budownictwa do egzaminu na uprawnienia budowlane w 2012 roku przystąpiło w obydwu sesjach 5778 kandydatów. Pomyślnie przez egzamin testowy i ustny przeszło 4921 inżyn...

Kodeks postępowania administracyjnego 2013 1 Mar 2013 | 03:48 pm

Aktualny na rok 2013 tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 1 Mar 2013 | 02:46 pm

Aktualny na rok 2013 tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporzadzenie określa przepisy zw...

Related Keywords:

dziennik praktyk budowlanych, proces budowlany krok po kroku, przykład ksiażka praktyki, książka praktyk budowlanych, jak wypełniać książkę praktyk, pkp instrukcja wt-3 część3, praktyka budowlana w anglii architekt, książka praktyki wpisy sanitarne, dziennik praktyk zawodowych, dziennik praktyk

Recently parsed news:

Recent searches: