Vzory - vzory.cz

General Information:

Latest News:

Speciální plná moc k podpisu smlouvy 23 Aug 2013 | 05:21 pm

Kryje se vám termín dovolené s takovým právním úkonem, který můžete udělat jen vy sami? Použijte speciální plnou moc, kde zmocníte určitou osobu, aby tento úkon udělala za vás. V našem případě jde o z...

Kupní smlouva na sekačku 19 Aug 2013 | 06:28 pm

Potřebujete prodat nějakou věc? Je dobré napsat si na to jednoduchou smlouvu. Takto může vypadat vzorová smlouva na sekačku. Petr Hijack nar. 3. 9. 1979 bytem Nad Stromy 54, 763 31 Zlín (dále jen „Pro...

Podle Agipu jsou všichni řidiči blbí! 23 May 2013 | 12:53 pm

Ideálním zákazníkem na kterého Agip cílí je nejspíš řidič, který neumí spočítat 2 + 2. Nafta za 38,40, Natural 38,50 Tato “výhodná nabídka” je po faktastické slevě 2 Kč na litr, kterou propagují, stál...

Dopis soudu o zrušení sídla 13 May 2013 | 05:27 pm

  Městskému soudu v Praze Slezská 2000/9 120 00 Praha 2 – Vinohrady V Praze dne 1. 4. 2013 Věc: odvolání souhlasu s umístěním sídla společnosti Dne 1. 4. 2012 jsem udělil společnosti Netconect a.s., I...

Odvolání souhlasu s umístěním sídla společnosti 24 Apr 2013 | 03:55 pm

ODVOLÁNÍ SOUHLASU S UMÍSTĚNÍM SÍDLA SPOLEČNOSTI Při zápisu sídla obchodní společnosti je třeba doložit právní důvod užívání daných prostor, ve kterých se sídlo nachází. K takovému doložení postačí pís...

Odvolání souhlasu s umístěním sídla společnosti 24 Apr 2013 | 03:55 pm

ODVOLÁNÍ SOUHLASU S UMÍSTĚNÍM SÍDLA SPOLEČNOSTI Při zápisu sídla obchodní společnosti je třeba doložit právní důvod užívání daných prostor, ve kterých se sídlo nachází. K takovému doložení postačí pís...

Souhlas s umístěním sídla společnosti 24 Apr 2013 | 03:00 pm

Pro umístění sídla společnosti je nezbytný písemný souhlas vlastníka příslušné nemovitosti.

Návrh na rozvod – se souhlasem druhého partnera 22 Apr 2013 | 03:00 pm

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVÍ K rozvodu může dojít tzv. smluvně, kdy se manželé shodnout nejen na tom, že se chtějí rozvést, ale i na souvisejících otázkách ohledně majetku, bydlení, popř. nezletilých dě...

Dohoda o vypořádání k návrhu na rozvod 22 Apr 2013 | 01:00 pm

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ Petra Nováková, roz. Burešová Nar. 28. 3. 1967, r.č. 672803/0045 Trvale bytem Kolmá 123/4, 150 00 Praha 5 a Martin Novák Nar. 28. 2. 1965, r.č. 652802/1234 Trvale bytem Kolmá 123/4...

Prohlášení o připojení se k návrhu na rozvod 22 Apr 2013 | 01:00 pm

P R O H L Á Š E N Í podle ust. § 24a zák. č. 94/1963 Sb., o rodině Já, níže podepsaný Martin Novák, nar. 28. 2. 1965, r.č. 652802/1234 trvale bytem Kolmá 123/4, 150 00 Praha 5, p r o h l a š u j i že ...

Related Keywords:

vzory smluv, plná moc, výpověď, plná moc vzor, výpověď z pracovního poměru, žádost o rozvod, odstoupení od smlouvy vzor, darovací smlouva vzor, vypoved, výpověď z pracovního poměru vzor

Recently parsed news:

Recent searches: